lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (12 st)
Recensioner (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Christer Pahlmblad

Docent
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post christer.pahlmbladctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30