Person

Bo Holmberg

Professor emeritus

  • Arabiska
  • Språk- och litteraturcentrum

Professor

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post bo.holmbergmellost.luse

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (professor emeritus)
Box 192, 221 00 Lund (professor)

Internpost hämtställe 20

Ingenting har påverkat mig så mycket som att jag föddes och växte upp som missionärsbarn i Sydindien. Därifrån kommer min dragning till kulturmöten, gränsöverskridningar och översättning. På 1970-talet läste jag sanskrit i Köpenhamn och arabiska i Lund. 1989 disputerade jag i semitiska språk med en textedition av en kristen arabisk skrift från 800-talets Irak. Efter forskning i Tübingen, Rom och Göteborg blev jag 1994 av regeringen utnämnd till professor i semitiska språk vid Lunds universitet. Under flera år deltog jag i forskningsprogrammet ”Literary History: A Global Perspective” och skrev om det arabiska litteraturbegreppet och om den arabiska översättningen av Iliaden. Nu deltar jag i forskningsprogrammet ”Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen” genom att studera ökenfädernas tänkespråk i syriska handskrifter från 500-talet. Tillsammans med poeten Cecilia Persson har jag tolkat Nizar Qabbanis (1923-1998) och Muhammad al-Maghuts (1934-2006) poesi till svenska.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (5 st)

Artiklar (17 st)

Bokkapitel (41 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (24 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (4 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Övriga uppdrag och meriter

Bo Holmberg

Professor emeritus

  • Arabiska
  • Språk- och litteraturcentrum

Professor

  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post bo.holmbergmellost.luse

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (professor emeritus)
Box 192, 221 00 Lund (professor)

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09