Person

Bo Holmberg

Professor

  • Arabiska
  • Språk- och litteraturcentrum
  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post bo.holmbergmellost.luse

Telefon 046–222 93 58

Rum
SOL:L501b (Arabiska)
LUX:B217 (Kyrko- och missionsstudier)

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (Arabiska)
Box 192, 221 00 Lund (Kyrko- och missionsstudier)

Internpost hämtställe
20 (SOL)
30 (LUX)

Ingenting har påverkat mig så mycket som att jag föddes och växte upp som missionärsbarn i Sydindien. Därifrån kommer min dragning till kulturmöten, gränsöverskridningar och översättning. På 1970-talet läste jag sanskrit i Köpenhamn och arabiska i Lund. 1989 disputerade jag i semitiska språk med en textedition av en kristen arabisk skrift från 800-talets Irak. Efter forskning i Tübingen, Rom och Göteborg blev jag 1994 av regeringen utnämnd till professor i semitiska språk vid Lunds universitet. Under flera år deltog jag i forskningsprogrammet ”Literary History: A Global Perspective” och skrev om det arabiska litteraturbegreppet och om den arabiska översättningen av Iliaden. Nu deltar jag i forskningsprogrammet ”Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen” genom att studera ökenfädernas tänkespråk i syriska handskrifter från 500-talet. Tillsammans med poeten Cecilia Persson har jag tolkat Nizar Qabbanis (1923-1998) och Muhammad al-Maghuts (1934-2006) poesi till svenska.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (5 st)

Artiklar (17 st)

Bokkapitel (40 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (24 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (4 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Övriga uppdrag och meriter

Bo Holmberg

Professor

  • Arabiska
  • Språk- och litteraturcentrum
  • Kyrko- och missionsstudier
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post bo.holmbergmellost.luse

Telefon 046–222 93 58

Rum
SOL:L501b (Arabiska)
LUX:B217 (Kyrko- och missionsstudier)

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (Arabiska)
Box 192, 221 00 Lund (Kyrko- och missionsstudier)

Internpost hämtställe
20 (SOL)
30 (LUX)

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09