Person

Blaženka Scheuer

Universitetslektor

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post blazenka.scheuerctr.luse

Telefon 046–222 90 60

Mobil 073–332 81 75

Rum LUX:B314

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag arbetar som universitetslektor i ämnet Gamla testamentets exegetik. Efter grundexamen inom judaistik och modern hebreiska valde jag att inrikta mig mot teologi med fokus på studier av Gamla testamentet. Jag disputerade vid Lunds Universitet våren 2005.

Undervisning har varit i fokus för mitt arbete och förutom ämnen inom Gamla testamentets exegetik har jag undervisat och koordinerat tvärvetenskapliga kurser om religionens betydelse för krig och terrorism men också dess roll i fredsbyggande sammanhang. Jag har omfattande erfarenhet från lärosäten utomlands, främst från Williams College, Massachusetts och från Auckland University, Nya Zeeland.

Min forskning kretsar kring Gamla testamentets profetlitteratur, främst Jesajas bok. I mitt nuvarande projekt studerar jag det sätt två av GT:s profetkvinnor, Debora och Hulda, uppfattats under de första århundraden e. Kr. då de hebreiska texterna översatts och tolkats i nya kulturella kontexter.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (6 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (5 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund.

Studenternas pris för utmärkta lärarinsatser inom undervisningen, Lunds Universitet, våren 2010.

Blaženka Scheuer

Universitetslektor

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post blazenka.scheuerctr.luse

Telefon 046–222 90 60

Mobil 073–332 81 75

Rum LUX:B314

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30