Person

Blaženka Scheuer

Biträdande prefekt

  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Universitetslektor

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post blazenka.scheuerctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, LUX - Hus B, Lund (biträdande prefekt)
Helgonavägen 3, Lund (universitetslektor)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefon 046–222 90 60

Mobil 073–332 81 75

Rum LUX:B113

Jag arbetar som universitetslektor i ämnet Gamla testamentets exegetik, och förutom ämnen inom Gamla och Nya testamentets exegetik har jag undervisat och koordinerat kurser på aktuella teman såsom pandemier, sexualitet, religionens betydelse för krig och terrorism samt för fred och försoning. Jag har även arbetat vid Williams College, Massachusetts och vid Auckland University, Nya Zeeland.

Min forskning kretsar kring Gamla testamentets profetlitteratur. Medan min avhandling handlade om Jesajas bok, studerar jag i mitt nuvarande projekt hur två av GT:s profetkvinnor, Debora och Hulda tolkas under de första århundraden e.Kr. då de hebreiska texterna traderas i nya judiska och kristna kontexter.

Mitt senaste forskningsintresse kretsar kring kopplingar mellan artificiell intelligens och religion. Jag tittar särskilt på hur narrativ kring AI relaterar till föreställningar och teman hämtade från Gamla testamentets skapelseberättelser.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (10 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (5 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Administrativt

  • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Studenternas pris för utmärkta lärarinsatser inom undervisningen, Lunds Universitet, 2010.

Ledamot och sekreterare i Vetenskapssocieteten i Lund.

Ordförande för styrelsen för Svenska exegetiska sällskapet.

Blaženka Scheuer

Biträdande prefekt

  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Universitetslektor

  • Bibelvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post blazenka.scheuerctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, LUX - Hus B, Lund (biträdande prefekt)
Helgonavägen 3, Lund (universitetslektor)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefon 046–222 90 60

Mobil 073–332 81 75

Rum LUX:B113

Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2020-06-09