Person

Antoon Geels

Professor emeritus

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post antoon.geelsctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

född 1946, professor i religionshistoria med religionspsykologi, anställd vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Min forskning är inriktad på mystik och spiritualitet, inte bara i världens religioner utan även som ett nutidsfenomen, dvs. människor som säger "I am spiritual, not religious". Eftersom jag studerar området ur psykologisk synvinkel fokuserar jag på upplevelser och beteenden. Upplevelserna berör för det mesta verbala rapporter av gudomlig närvaro. Beteendena är vad man gör för att få sådana upplevelser, t.ex. yoga, meditation, extatisk bön, isolering, m.m.

Alltsedan min avhandling (1980) om mystikern och skomakaren Hjalmar Ekström (1885-1962) har jag fördjupat mig i mystik och spiritualitet. Det har lett till ett femtontal böcker och ett fyrtiotal artiklar.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (17 st)

Redaktörskap (5 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (17 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Antoon Geels

Professor emeritus

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post antoon.geelsctr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30