Person

Antoon Geels

Professor emeritus

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post antoon.geelsctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

född 1946, professor i religionshistoria med religionspsykologi, anställd vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Min forskning är inriktad på mystik och spiritualitet, inte bara i världens religioner utan även som ett nutidsfenomen, dvs. människor som säger "I am spiritual, not religious". Eftersom jag studerar området ur psykologisk synvinkel fokuserar jag på upplevelser och beteenden. Upplevelserna berör för det mesta verbala rapporter av gudomlig närvaro. Beteendena är vad man gör för att få sådana upplevelser, t.ex. yoga, meditation, extatisk bön, isolering, m.m.

Alltsedan min avhandling (1980) om mystikern och skomakaren Hjalmar Ekström (1885-1962) har jag fördjupat mig i mystik och spiritualitet. Det har lett till ett femtontal böcker och ett fyrtiotal artiklar.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

För närvarande intresserar jag mig för frågan vad mystik och spiritualitet kan betyda för fred och samförstånd i dagens turbulenta värld. Kan mystiken inspirera på ett nytt sätt i en tid då institutionaliserad religion går tillbaka? Ett exempel är det kabbalistiska begreppet tikkun, att laga världen. Kan det stimulera oss till konkreta handlingar som exempelvis att plocka upp skräp i stadsparken? Andra begrepp från de s.k. visdomstraditionerna är icke-våld (ahimsa), att söka sanningen (satyagraha), medkänsla, m.fl.

Ett annat intresse är att ta närmare granska en rad självbiografiska böcker som handlar om författarnas omvändelseupplevelser. Under de gångna åren har ett knappat tiotal sådana böcker publicerats. Dessa berättelser relateras till aktuell omvändelseteori.

Ytterligare ett intresse är att uppdatera mina kunskaper på områden religion och hallucinogena droger, särskilt ayahuasca. Det finns ett rätt omfattande material på området, inte minst korta redogörelser för sådana upplevelser.

Böcker (17 st)

Redaktörskap (5 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (17 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Antoon Geels

Professor emeritus

  • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post antoon.geelsctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30