Person

Andreas Johansson

Forskare

  • Religionshistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post andreas.johanssonctr.luse

I min forskning har jag främst ägnat mig åt två empiriska fält. Religion och politik i Sydasien och religion och tatueringar. Mitt material har samlats in via arkivstudier, intervjuer och visuella metoder. Mellan 2022–2026 kommer jag att vara anställd som forskare vid CTR (50%) inom ramen för det SASNET-finansierade projektet Religion och politik i Sri Lanka.

Projektbeskrivning: Religion och politik i Sri Lanka

För att bredda kunskapen om religionens roll i de etniska motsättningarna i landet så kommer projektets material bestå av arkivstudier. Materialet hämtas från American insitute of Sri Lankan Studies bibliotek. I den första delen av projektet analyseras den muslimska tidningen Star of Islam. Den andra delen av projektet analyserar material från den buddhistiska organisationen, Bodu Bala Senas sociala medier.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Samverkan

Jag har blivit anlitad av flera internationellt ansedda tidskrifter för att skriva vetenskapligt grundande analyser och rapporter på temat islam i Sydasien. Bland annat av The Independent, The Conversation, openDemocracy och ISAS Insight. Jag har dessutom uttalat mig som expert i ett flertal medier runtom i världen, jag har bland annat medverkat i; AP, SVT, TV 4, TT, Sveriges Radio, ABC Australia, med mera. Jag har också erfarenhet med att arbeta inom nationella nätverk, bland annat har jag tillsammans med utrikespolitiska institutet grundat nätverket, the South Asia Initiative. Därtill har jag både organiserat och deltagit vid flera internationella konferenser.

Biografi

Jag disputerade vid Lunds universitet 2016 i ämnet religionshistoria. I min avhandling Pragmatic Muslim politics – the case of Sri Lanka Muslim Congress, analyserar jag bruket av religiöst språk och symboler i Sri Lankas största muslimska partis propaganda, intervjuer och offentliga tal. Under 2016–2017 var jag postdoktoral forskare i Dr. Kristina Myrvolds projekt ”Religions in the trenches” där ett omfattande arkivarbete genomfördes vid the British Library och Oxford University.

Efter avhandlingen har jag också ägnat mig åt att utveckla min etnografiska metodologi, detta genom min bok Yakuza Tattoo (Dokument Press, 2017). Boken bygger på ett fältarbete som gjordes i Yokohama, Japan, 2015 med medlemmar ur den japanska maffian. Endast en handfull människor utanför Japan har lyckats få kontakt med, och tillåtelse att skriva om den japanska maffian. Boken beskriver medlemmarnas tatueringar och dess betydelse. I boken använder jag metoden visuell antropologi där jag låter kameran och bilder beskriva mitt material. Boken bidrar metodologiskt och etnografiskt till vad religionshistoriker kan och bör studera.

Mellan november 2016 och december 2021 var jag föreståndare för Swedish South Asian Studies Network (SASNET) vid Lunds universitet. I jobbet som föreståndare har jag varit med och ordnat ett stort antal internationella symposier och konferenser och har även under senare år fungerat som ”konsult” för flera av Lunds Universitets avdelningar och institutioner vilka har velat söka sig till Sydasien. Under åren som föreståndare för SASNET har jag varit forskningsledare för ett sju projekt om religion och politik i Sydasien.

Sedan augusti 2021 är jag även lektor i religionsvetenskap vid Karlstads universitet.

Andreas Johansson

Forskare

  • Religionshistoria
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post andreas.johanssonctr.luse

Sidansvarig: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-06-09