Kurs

Kurs 10 högskolepoäng • TRVN14

ƒIn late Antiquity, Jewish, Christian and Islamic theology, mysticism and wisdom traditions emerged and developed against a background of primarily Hellenic philosophical traditions. In this course the development of those traditions in these three religions will be studied and compared, in particular the transmission, interpretation, and use of texts of wisdom. 

Undervisning – vårterminen 2021

Coronapandemin påverkar fortsatt våra utbildningar och större delen av undervisningen måste ske helt digitalt tills vidare. Var uppmärksam på den information som förmedlas i schemat och/eller i Canvas – informationen justeras löpande baserat på aktuella beslut och rekommendationer.

Kurstillfälle: vårterminen 2021
Utbildningsform: enbart online
Studiesätt: tredjedelsfart, dagtid
Kursperiod: 2021-01-18 – 2021-06-06
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-78561
Behörighet: kandidatexamen inom relevant område samt 15 hp i latin, grekiska, arabiska eller hebreiska.

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15