lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tros- och livsåskådningsvetenskap: (O)intelligent design? En studie i semivetenskap

TLVB51

Kurskod: TLVB51
Engelsk titel: Studies in Faith and World Views: (Un)intelligent Design? A Study in Semi-Science
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2014.

Kurstillfälle: sommaren 2014
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2014-06-16 – 2014-07-18
Behörighet: Grundläggande samt 30 hp akademiska studier
Anmälningskod: LU-S0461

Introduktionsmöte: 2014-06-16 kl. 09.15 – 12.00: SOL Humanisten Humhör

Beskrivning

Kan man med hjälp av vetenskapen dra slutsatser om Guds existens? Tyder exempelvis universums födelse för ca 13,7 miljarder år sedan på att det finns en övernaturlig skapare? Stöder årmiljarder av evolution snarare en motsatt slutsats? Och vad är mest rationellt att tro: att naturkonstanternas biologiskt gynnsamma värden är (i) en ren slump, (ii) ett av oändligt många möjliga utfall i multiversum, (iii) fysikaliskt nödvändiga på ett sätt vi ännu inte känner till, eller (iv) medvetet finjusterade? Dessa och dylika frågor diskuteras under kursens gång. Genom att på ett filosofiskt sätt dissekera ett antal teologiskt relevanta semivetenskapliga argument, dvs. argument vars slutsatser har med Gud att göra och delvis baseras på vetenskapliga rön, övar vi oss i argumentationsanalys, vi lär oss uppskatta vetenskapens räckvidd, vi får en fördjupad förståelse för den komplicerade relationen mellan vetenskap och religion, och vi blir bättre på att identifiera grundläggande (och ofta outtalade) antaganden av metafysisk eller kunskapsteoretisk art.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.