Kurs

Kurskod: RHBR46
Engelsk titel: History of Religions and Religious Behavioural Science: Religious Behavioural Science - Second Cycle Course II
Högskolepoäng: 15

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2021. Välj termin ovan för mer information!

Undervisning – vårterminen 2021

Coronapandemin påverkar fortsatt våra utbildningar och större delen av undervisningen måste ske helt digitalt fram till den 23 mars, 2021. Men campusförlagda moment kan förekomma. Var uppmärksam på den information som förmedlas i schemat och/eller i Canvas.

Läs mer på Covid-19 och läsåret 2020/2021.

Kurstillfälle: vårterminen 2021
Utbildningsform: enbart online
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2021-01-18 – 2021-06-06
Anmälningskod: LU-78192
Behörighet: Kandidatexamen samt Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: avancerad kurs I, 15 hp (RHBR12 eller RHBR11) eller motsvarande.

Beskrivning

Kursens innehåll

Kursen börjar med läsning av några sociologiska, psykologiska, religionssociologiska och religionspsykologiska klassiker som väljs i samråd med undervisande lärare (7,5 hp).  Därefter väljer du i samråd med läraren ett religionsbeteendevetenskapligt delområde för fördjupade studier (7,5 hp).

 

Examination

Båda delkurserna examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar varav minst en ska vända sig till en vetenskaplig, internationell målgrupp, exempelvis recension för vetenskaplig tidskrift, presentation av konferenspaper eller vetenskaplig artikel.

Delkurser

  1. Ämnets klassiker, 7,5 hp
  2. Valbart delområde, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2021

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
30 augusti 2021 – 16 januari 2022

Öppnas för anmälan den 16 mars 2021

Utbildningstillfällen – vårterminen 2021

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
18 januari 2021 – 6 juni 2021

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religionsbeteendevetenskap - avancerad kurs II är 27 500 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2021

Öppen för sen anmälan