Kurs

Kurskod: KRMR45
Engelsk titel: Church and Mission Studies: Practical Theology - Second Cycle Course II
Högskolepoäng: 15

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2023. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-06-04
Anmälningskod: LU-77771
Behörighet: Kandidatexamen samt Kyrko- och missionsstudier: Avancerad kurs I, 15 hp (KRMR12/KRMR11) eller motsvarande.

Introduktionsmöte: 2023-01-20 kl. 15.15 – 17.00 i LUX:B237

Beskrivning

Kursens innehåll

Kyrkolivet i historia och nutid är en myllrande verklighet. Vår egen tid har sett många nya utvecklingar. Samtidigt bestäms strukturer, funktioner och seder inom kyrkorna i hög grad av 2000-åriga traditioner.

För att förstå kristen praxis räcker det inte med kunskaper i bibel och troslära, det fordras historiska, teoretiska och sociologiska kunskaper om vad man faktiskt gör - och varför. Du som vill tränga in i varför kyrkolivet ser ut och fungerar som det gör bör ha stor nytta av denna läskurs. Du väljer att fördjupa dig i två av följande åtta ämnesområden:

  • Allmän kyrkokunskap
  • Kyrkorätt
  • Liturgik med hymnologi
  • Homiletik
  • Kateketik
  • Pastoralteologi
  • Enskild själavård
  • Spiritualitet inklusive klosterliv

Om du så vill kan estetiska aspekter - konst, musik, litteratur och arkitektur - anläggas på flera av dessa. Inom varje ämnesområde läser du ca 1200-1500 sidor vetenskaplig litteratur som du själv väljer i samråd med läraren.

Examination

Examinationen består dels i att skriva referat av litteraturen, dels att diskutera den med läraren. Du kommer också att få göra en fördjupningsuppgift på någon del av kursen, som kan resultera i en publicerad recension, artikel eller ett konferensföredrag.

Ingående delar

  • Valfritt delområde 1, 7,5 hp
  • Valfritt delområde 2, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
28 augusti 2023 – 14 januari 2024

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 14 juli 2023

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - avancerad kurs II är 27 500 SEK.

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15