lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - avancerad kurs II

KRMR44

Kurskod: KRMR44
Engelsk titel: Church and Mission Studies: World Christianity and Interreligious Relation - Second Cycle Course II
Högskolepoäng: 15

Termin:

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2020. Välj termin ovan för mer information!

Dekanen beslutar att

  • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-01-20 – 2020-06-07
Behörighet: Kandidatexamen samt Kyrko- och missionsstudier: Avancerad kurs I, 15 hp (KRMR12/KRMR11) eller motsvarande.
Anmälningskod: LU-78532

Introduktionsmöte: 2020-01-24 kl. 15.15 – 17.00: LUX:C214

Beskrivning

Kursinnehåll

Inom Missionsvetenskap studeras interreligiösa relationer och inom ekumenik studeras relationer mellan olika kyrkor.

På denna kurs får du välja mellan olika spännande perspektiv på den globala kristendomen samt dess förhållande till andra religioner. Kursen tar upp kristendomens centrala globala, teologiska och praktiska frågor från historisk, teologisk eller beteendevetenskaplig synvinkel.

I samråd med läraren väljer du litteratur från två av följande områden:

  • Missionsteologi
  • Missionshistoria
  • Missionspraxis
  • Religionsteologi och religionsdialog
  • Kontextuella teologier
  • Global kristendom och ekumenik.

Inom valt område läser du 1200-1500 sidor.

Delkurser

  1. Valfritt delområde 1, 7,5 hp
  2. Valfritt delområde 2, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
31 augusti 2020 – 17 januari 2021

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - avancerad kurs II är 27 500 SEK.