lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs

KRMC12

Kurskod: KRMC12
Engelsk titel: Church and Mission Studies: Level 3 A
Högskolepoäng: 15

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2019.

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2019-09-02 – 2020-01-19
Behörighet: Grundläggande samt Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs, 30 hp (KRMB11) eller Kyrko- och missionsstudier: Kyrkornas historia, 15 hp (KRMB23/KRMD23) samt Kyrko- och missionsstudier: Kyrkotraditioner, 15 hp (KRMB24/KRMD24) eller Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs I (KRMB25) och Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs II (KRMB26) eller motsvarande
Anmälningskod: LU-38162

Beskrivning

Kursens innehåll

Denna kurs erbjuder teoretiska perspektiv, övning i metod och möjlighet till specialisering inom ämnesområdet Kyrko- och missionsstudier. Den har en gemensam del och en individuell del:

  • Den gemensamma delen består av seminarier om teoretiska och metodiska frågor samt självständiga övningsuppgifter.
  • Den individuella delen är dels en skriftlig uppgift med inriktning som du väljer i samråd med en handledare, dels en läskurs baserad på en fast litteraturlista där somligt kan bytas ut mot annat som du väljer själv. Vi erbjuder listor med inriktning mot en viss epok i kyrkohistorien eller ett visst tema - till exempel svensk kyrkohistoria, ekumenik eller kristen spiritualitet. Du avgör själv inom vilket område du vill bygga upp din egen specialkompetens!

 

Kombinationen av teori, metod och fördjupade ämneskunskaper ger dig en god grund att stå på inför din kandidatuppsats i Kyrko- och missionsstudier.

 

 

Delkurser

  1. Tradition och förändring - Den tidiga kyrkan och nutidens ut, 10 hp
  2. Metodstudium: Källkritik, 5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
2 september 2019 – 19 januari 2020

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs är 25 000 SEK.