Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • ISLK04

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-38612
Behörighet: Grundläggande samt kunskaper motsvarande ISLA11 Islamologi: Grundkurs, 30 hp,  RHBB03 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, 15 hp,  samt ISLB13 Islamologi: Fortsättningskurs, 15 hp

Lärare: Esther-Maria Guggenmos, Paul Linjamaa, Katarina Pålsson

Information om ingående delar

  1. Metodkurs , 7,5 hp
  2. Fördjupningskurs , 7,5 hp
  3. Examensarbete , 15 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppen för sen anmälan

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15