Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • ISLB36

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-03-21
Anmälningskod: LU-77707
Behörighet: Grundläggande samt 30 hp studier inom humaniora, samhällsvetenskap eller juridik

Lärare: Jesper Petersen

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15