lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Islamologi: Islam och retorik - från Muhammad till mp3

ISLB17

Kurskod: ISLB17
Engelsk titel: Islamic Studies: Islam and Rhetoric - From Muhammad to MP3
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2014.

Kurstillfälle: sommaren 2014
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2014-06-09 – 2014-07-11
Behörighet: Grundläggande samt 30 hp akademiska studier.
Anmälningskod: LU-S0471

Introduktionsmöte: 2014-06-09 kl. 14.15 – 17.00: CTR sal 118

Beskrivning

Vilken roll spelar retoriken inom islam? Hur övertygade profeten Muhammad sina samtida på Arabiska halvön på 600-talet och hur försöker olika muslimska företrädare vinna gehör för sina ståndpunkter i nutiden? Frågan är också den omvända: Vilken roll spelar egentligen islam i retorikens historia? Finns det något samband mellan den arabiskspråkiga muslimska traditionen och den västerländska retoriken - eller är det fråga om två helt olika och särskilda traditioner? Dessa frågor, och många andra, får du möjlighet att fördjupa dig i på den här kursen. Den lyfter fram retorikens betydelse i islams historia och ger en orientering i historiska såväl som nutida exempel på islamisk retorik - från Muhammads och de första kalifernas talekonst fram till 2000-talets globaliserade värld, där företrädare för skilda riktningar och attityder konkurrerar om uppmärksamheten med hjälp av bl.a. Internet och digitala ljudformat som mp3

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.