Kurs

Kurskod: BIVR23
Engelsk titel: Biblical Studies: New Testament Studies - Second Cycle Course II
Högskolepoäng: 15

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-77757
Behörighet: Kandidatexamen samt Bibelvetenskap: avancerad kurs I, 15 hp (BIVR12/BIVR11) eller motsvarande.

Introduktionsmöte: 2024-01-17 kl. 10.15 – 12.00 i LUX:B366

Beskrivning

Kursens innehåll

Bibelvetenskapen utforskar med många metoder Bibeln och dess värld. Den undersöker bland annat framväxten av Nya testamentets litteratur, trosföreställningar och livsförståelser mot bakgrund av kulturerna i det gamla Grekland och Romarriket och utifrån judisk fromhet och data från arkeologi.

Den idéhistoriska utvecklingen av Bibelns grundtankar kan tecknas genom traditionshistorisk analys och olika perspektiv från till exempel kunskapssociologi och idékritik. Texternas funktion som litterära dokument studeras med litteraturvetenskapliga och retoriska metoder. Genusperspektiv används där så är möjligt. Tolkningen genomsyras av olika hermeneutiska perspektiv som tydliggör och problematiserar texternas möjliga meningar och betydelser i historia och samtid.

I anslutning till något eller några av dessa metoder väljer du ett tema som du studerar med hjälp av bibeltexter på originalspråk samt med hjälp av vetenskaplig litteratur. Ditt valda tema och litteratur kan fungera som förberedelse för en masteruppsats och på så sätt bli föremål för egen fördjupad analys.

Undervisningen sker genom enskild handledning och seminarier.

Delar av kursen redovisas i skriftlig form med en tänkt internationell målgrupp och kan resultera i en publicerad recension, en artikel eller i ett konferensföredrag.

Ingående delar

  • Grekisk text med litteraturstudium, 7,5 hp
  • Litteraturstudier, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
2 september 2024 – 19 januari 2025

Öppnas för anmälan den 15 mars 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - avancerad kurs II är 31 250 SEK.

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15