Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • BIVM61

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-77752
Behörighet: Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik -avancerad kurs II, 15 hp (BIVR22) samt Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (BIVM51) eller motsvarande.

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15