Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • BIVD27

Denna kurs är en onlinebaserad inledning till det klassiska hebreiska språket, sådant vi finner det i den textsamling som kallas Gamla testamentet eller Hebreiska Bibeln. På denna kurs introduceras du till denna skriftsamlings språk, som ger en ojämförlig möjlighet att konfronteras med de gammaltestamentliga texterna som de var menade att läsas.

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-06-04
Anmälningskod: LU-77703
Behörighet: Grundläggande behörighet

Lärare: Ola Wikander

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15