Kurs

Kurskod: BIVD27
Engelsk titel: Biblical Studies: Old Testament Hebrew
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2023. Kursen ges även vårterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-06-04
Anmälningskod: LU-77703
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2023-01-17 kl. 14.15 – 16.00

Lärare: Ola Wikander

Beskrivning

Denna kurs är en onlinebaserad inledning till det klassiska hebreiska språket, sådant vi finner det i den textsamling som kallas Gamla testamentet eller Hebreiska Bibeln. På denna kurs introduceras du till denna skriftsamlings språk, som ger en ojämförlig möjlighet att konfronteras med de gammaltestamentliga texterna som de var menade att läsas.

Vi talar om språkets roll i den antika Främre Orienten och inom den större semitiska språkfamiljen. Med hjälp av hebreiskan förbereder du dig för att höra Jesaja tala, uttala psaltarpsalmernas ljud och analysera mening för mening ur Första Moseboks skapelseberättelse.

Denna nätkurs, som till skillnad från campuskursen BIVB25 inte är inbakad i den större teologiska/religionsvetenskapliga studiegången, ger en inledning till den antika hebreiskans fascinerande värld, och ger de första verktygen för textläsning. Vi arbetar med lärobok, grammatik, inspelade föreläsningar och onlineseminarier med översättningsövningar och träder så in i en språklig och en kulturell värld som kan kännas avlägsen, men vars textuella lämningar bildar en av den moderna religiösa världens grundstenar.

Denna kurs är alltså en inledning, men redan här kommer vi att kunna börja titta på originaltextstycken, och därmed förbereda för vidare arbete med klassisk-hebreiska texter. Att läsa klassisk hebreiska är en fascinerande resa in i ett av grundspråken i världens religiösa historia.

Utbildningstillfällen – vårterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, halvfart
15 januari 2024 – 2 juni 2024

Sista anmälningsdag den 16 oktober 2023

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Bibelvetenskap: Gammaltestamentlig hebreiska är 27 500 SEK.

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-06-15