14

feb

Översättningskonferens NT26

14 februari 2024 13:15 till 15 februari 2024 12:00 Konferens

Översättningskonferens NT2026 Tid: 14 februari kl. 13.15–17.00; 15 februari kl. 09.00–12.00 Föreläsningar om den bibelvetenskapliga forskningens relevans vid nyöversättning av Nya testamentet, seminarier och samtal i plenum Arrangörer: Svenska bibelsällskapet och Centrum för teologi och religionsvetenskap,

Anmälan senast 5 februari på bibelsällskapet.se

 

14 februari

 • 13.15 Välkomnande och inledning. Kort introduktion om projektet; Föreläsning 1: Terminologisk koherens (Mikael Winninge)
 • 13.50 Föreläsning 2: Etniska och religiösa identiteter i Nya testamentet; Föreläsning 3: Textuella strukturer i den grekiska texten (Jonas Holmstrand)
 • 14.20 Frågestund
 • 14.30 Fikapaus
 • 15.00 Föreläsning 4: Textkritisk forskning och översättning av NT (Tommy Wasserman)
 • 15.45 Frågestund och kort paus
 • 16.00 Två parallella tematiska seminarier a) Om översättningen av christos och pneuma med mera (JH)  b) Om översättningen av kardia, nous och fronein med mera (MW)
 • 16.45 Sammanfattning i plenum
 • 17.00 Avslutning

15 februari

 • 09.00 Föreläsning 5: Retorik och stilideal i antiken och möjliga implikationer för översättningen av NT (Dan Nässelqvist)
 • 09.20 Föreläsning 6: Retoriska överväganden vid översättning av två paulinska brev (Linda Joelsson)
 • 09.40 Föreläsning 7: Relevansen av sociologisk forskning vid översättning av NT (Rikard Roitto)
 • 10.00 Frågestund
 • 10.15 Fikapaus
 • 10.45 Två parallella textseminarier a) Johannesprologen (DN + MW) b) 1 Thessalonikerbrevet 2 (JH)
 • 11.30 Sammanfattning, frågor och samtal i plenum
 • 12.00 Avslutning

Om händelsen:

14 februari 2024 13:15 till 15 februari 2024 12:00

Plats:
LUX C121, B167, B168

Kontakt:
samuel.byrskogctr.luse

Spara händelsen till din kalender