Intranät (HT)

På HT:s intranät kan du bland annat:
  • Ändra i din personliga hemsida
  • Komma åt forsknings- & persondatabasen
  • Göra forskningsredovisning
  • Ta del av information från IT-enheten