lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lund Studies in Psychology of Religion

ISSN: 1103-5757

Guds karneval

Guds karneval

Dagfinn Ulland | Guds karneval. En religionspsykologisk studie av Toronto-vekkelsens spiritualitet. | Lund Studies in Psychology of Religion 9 | 2007

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Attachment och förlåtelse

Attachment och förlåtelse

Mathias Svenning | Attachment och förlåtelse. Attachmentmönsters betydelse för individens tankar, känslor och beteenden inför förövare | Lund Studies in Psychology of Religion 8 | 2006

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Etik och känslor

Etik och känslor

Kenneth Wilson | Etik och känslor. En empirisk studie av skuld- och medkänslor hos gymnasieelever – en prövning av Ortonys teori | Lund Studies in Psychology of Religion 7 | 2005

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Religious Facilitation Through Intense Liturgical Participation

Religious Facilitation Through Intense Liturgical Participation

Jonas Eek | Religious Facilitation Through Intense Liturgical Participation. A Quasi-Experimental Study of Swedish Pilgrims to Taizé | Lund Studies in Psychology of Religion 6 | 2001

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Effects of Meditation on Respiration and the Temporal Lobes

Effects of Meditation on Respiration and the Temporal Lobes

Yvonne Petersson Bouin | Effects of Meditation on Respiration and the Temporal Lobes. An Exploratory and Meta-Analytic Study | Lund Studies in Psychology of Religion 5 | 2000

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Latent trait models of intrinsic, extrinsic, and quest religious orientations

Marcus Koskinen-Hagman | Latent trait models of intrinsic, extrinsic, and quest religious orientations | Lund Studies in Psychology of Religion 4 | 1999

The interplay of social science and personal belief in Gordon W. Allport's psychology of religion

Jan Hermanson | The interplay of social science and personal belief in Gordon W. Allport's psychology of religion | Lund Studies in Psychology of Religion 3 | 1997

Religious conversion

Antti Oksanen | Religious conversion. A meta-analytical study | Lund Studies in Psychology of Religion 2 | 1994

Professional judgement

Bengt Sivberg | Professional judgement. A theoretical model and multi-experiments in nursing professional judgement | Lund Studies in Psychology of Religion 1 | 1993