Publikationer från CTR

Böcker (5 av 397 st)

Redaktörskap (5 av 186 st)

Artiklar (5 av 518 st)

Bokkapitel (5 av 870 st)

Förord (5 av 5 st)

Encyklopediartiklar (5 av 37 st)

Konferensbidrag (5 av 177 st)

Rapporter (5 av 27 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (5 av 6 st)

Recensioner (5 av 527 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 291 st)

Tidningsartiklar (5 av 201 st)

Övrigt (5 av 34 st)