Publikationer från CTR

Böcker (5 av 400 st)

Redaktörskap (5 av 193 st)

Artiklar (5 av 550 st)

Bokkapitel (5 av 917 st)

Förord (5 av 8 st)

Encyklopediartiklar (5 av 43 st)

Konferensbidrag (5 av 188 st)

Rapporter (5 av 27 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (5 av 8 st)

Recensioner (5 av 556 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 305 st)

Tidningsartiklar (5 av 212 st)

Övrigt (5 av 35 st)