Vinnare av Svensk Teologisk Kvartalskrifts pris för bästa vetenskapliga artikel

Publicerad den 23 mars 2021
Pristagarna Anton Jansson och Katarina Pålsson
Pristagarna Anton Jansson och Katarina Pålsson.

Svensk Teologisk Kvartalskrift (STK) har i samband med sitt årsmöte utsett vinnarna av priset för bästa vetenskapliga artikel 2020: Anton Jansson och Katarina Pålsson.

Inbjudna att inkomma med bidrag var forskare som disputerat under perioden 2017–2020. Årets vinnare är:

Anton Jansson, forskare i idéhistoria vid Göteborgs universitet, med artikeln ”Av denna världen? Gudsrike och temporalitet i tyskt politiskt tänkande före 1848”.

Katarina Pålsson, forskare i kyrkohistoria vid Lunds universitet, med artikeln ”Den mångtydiga ortodoxin: En kritisk granskning av den moderna forskningens perspektiv på tidigkristen heresiologi”.

De båda vinnarna tilldelas 25 000 kr och artiklarna kommer att publiceras i höstnumret av STK.

Mer information om tidskriften går att finna på hemsidan https://journals.lub.lu.se/index.php/STK/