Vetenskapssocieteten i Lund prisbelönar Tao Thykier Makeeff

Tao Thykier Makeeff, som disputerade i religionshistoria tidigare i år, har av Vetenskapssocieteten i Lund utsetts till mottagare av priset ur ”Insamlingsstiftelsen Näringslivets Fond för Humanistisk Forskning”, för sin avhandling ”Do Satyrs Wear Sneakers? Hellenic Polytheism and the Reception of Antiquity in Contemporary Greece – a study in serious play”.

– Publicerad den 28 november 2019

Avhandlingen undersöker varför tusentals greker dyrkar antika grekiska gudar och hur det omgivande samhällets reaktioner ser ut. Tao undersöker bland annat tio religiösa gemenskaper i Grekland, som tidigare inte studerats, och beskriver deras centrala idéer och ritualer i det han benämner som den hellenistiska polyteismen. Läs gärna mer om avhandlingen här.

Priset överlämnas i samband med Vetenskapssocietetens årsmöte den 29 november. Stort grattis!