Utlysning: Professur i missionsvetenskap med ekumenik

Publicerad den 27 juni 2022
Universitetshuset.

Just nu utlyses en professur i missionsvetenskap med ekumenik.

Professuren i missionsvetenskap med ekumenik omfattar ett vidsträckt område med forskning och undervisning i såväl aktuella som de historiska och teologiska delarna av missionsvetenskapen och inkluderar ekumenik med inriktning på religionsdialog och religionsteologi. Missionsvetenskap med ekumenik har en viktig funktion som brygga mellan flera olika discipliner vid institutionen. CTR söker därför en professor i missionsvetenskap som i sin undervisning och forskning kan knyta an till och bli en viktig samtalspartner för forskare och lärare inom t.ex. islamologi, judaistik, kyrkohistoria och systematisk teologi.

Professuren i missionsvetenskap med ekumenik möjliggörs genom flera donationer från Lunds missionssällskap (LMS) till Lunds universitet genom åren.

Läs mer om utlysningen här .

Sista ansökningsdag är den 15 oktober.