Utlysning: Professur i islamologi och professur i i religionshistoria med inriktning mot samtida religion

Just nu utlyses en professur i islamologi och en professur i religionshistoria med inriktning mot samtida religion!

– Publicerad den 29 juni 2020

Universitetshuset, Lundagård

Vid CTR studeras islam som en religion, kultur, identitet och tolkningstradition intimt sammankopplad med det omgivande samhället och således stadd i ständig utveckling.

CTR har den enda professuren i islamologi i landet och har traditionellt haft en mycket starkt forskningsmiljö i landet. Professorn kommer också att arbeta med att stärka vårt fina utbildningsutbud inom islamologi.

Studiet av samtida religion omfattar bland annat olika former av religionsutövning liksom frågor om religiös identitet och religionsmöten i det globala samhället.

Professuren i religionshistoria med inriktning mot samtida religion är en satsning på den religionshistoriska forsknings- och utbildningsmiljön vid CTR. Forskningen inom religionshistoria har återkommande bedömts som excellent.

Läs mer om utlysningarna här:

Professor i islamologi

Professor i religionshistoria med inriktning mot samtida religion
 

Sista ansökningsdag är 30 september.