Svensk Teologisk Kvartalskrifts pris för bästa vetenskapliga artikel

Publicerad den 18 maj 2022

"Svensk Teologisk Kvartalskrift" utlyser härmed ett pris för bästa vetenskapliga artikel för 2022. Priset, som uppgår till 50 000 kr, tilldelas den nydisputerade forskare som på bästa sätt författar en artikel som redogör för och självständigt utvecklar sitt avhandlingsämne eller annat relevant ämne inom religionsvetenskap och teologi.

Artikeln ska vara författad på svenska, danska eller norska. För att komma i fråga för priset ska författaren ha disputerat under perioden 2019–2022. Bidraget ska inte överstiga 6 000 ord och ska skrivas i enlighet med tidskriftens riktlinjer för manuskript (https://journals.lub.lu.se/STK/about/submissions).

Den vinnande artikeln publiceras i tidskriften under 2023. Flera av de inkomna artiklarna kan bli aktuella för publicering. Redaktionen förbehåller sig rätten att avstå utseende av vinnare om inget bidrag möter de krav som ställs på artikelns kvalitet eller om inte tillräckligt många bidrag inkommer.

Bidragen skickas senast den 31 december 2022 till tidskriftens redaktionssekreterare, stk.red@ctr.lu.se.

Priset möjliggörs genom ett generöst bidrag från Oscar och Signe Krooks stiftelse.