Svensk Teologisk Kvartalskrift utlyser pris för bästa vetenskapliga artikel för 2020

– Publicerad den 11 februari 2020


Priset, som uppgår till 50 000 SEK, tilldelas den nydisputerade forskare som på bästa sätt författar en artikel som redogör för och självständigt utvecklar sitt avhandlingsämne eller annat relevant ämne inom religionsvetenskap och teologi. Artikeln ska vara författad på svenska, danska eller norska. För att komma i fråga för priset ska författaren ha disputerat under perioden 2017–2020.

Mer information om utlysningen