Svensk folkbildare och internationell jurist blir hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten vid Lunds universitet

Publicerad den 15 december 2021
Hedersdoktorerna på den Teologiska fakulteten från vänster Philippe Sands och Peter Halldorf.
Fr v. Philippe Sands och Peter Halldorf Foto: Christian André Strand och Zandra Erikshed.

Peter Halldorf och Philippe Sands utses till hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten vid Lunds universitet.

Peter Halldorf är pastor i pingströrelsen men huvudsakligen känd som redaktör för tidskriften Pilgrim och författare av ett trettiotal böcker. Halldorf har länge varit en av de mest centrala gestalterna inom svensk ekumenik och en av svensk kristenhets mest lästa författare och teologiska folkbildare. Förankrad i den svenska pingströrelsen och frikyrkligheten i allmänhet har han blivit en välkänd och uppskattad teolog även inom Svenska kyrkan, Stockholms katolska stift och de ortodoxa kyrkorna i Sverige, samt internationellt.

Genom sitt redaktörskap, sin stora bokproduktion, men också sin omfattande föredragsverksamhet, har Halldorf haft ett stort genomslag i svensk kristenhet och väsentligt ökat olika kristna gruppers förståelse för varandra. För sitt arbete har Halldorf mottagit ett flertal priser och utmärkelser.

”Genom att utnämna Peter Halldorf till hedersdoktor vid Teologiska fakulteten i Lund uppmärksammar fakulteten inte bara en av Sveriges främsta folkbildare inom sitt område utan knyter även till sig en framträdande teolog”, säger fakultetens dekanus, professor Stephan Borgehammar.

Den fransk-brittiske författaren, advokaten och juridikprofessorn Philippe Sands har sin akademiska bakgrund vid några av världens ledande universitet och är idag professor vid University College London där han också är föreståndare för Centre of International Courts and Tribunals. Hans primära fält är internationell rätt, och utöver sin akademiska karriär är Sands även en internationellt erkänd advokat och verkar regelbundet som både rådgivare och advokat vid såväl Internationella brottmålsdomstolen (ICC) som Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

Under senare år har Sands framför allt gjort sig bemärkt som en hyllad författare och betydelsefull röst i den internationella politiska offentligheten. Hans prisade böcker Vägen till Nürnberg: en berättelse om familjehemligheter, folkmord och rättvisa (2016) och Råttlinjen: Kärlek, lögner och rättvisa i en nazistförbrytares spår (2020) visar på Sands förmåga att kombinera omfattande bildning med stilistisk känsla samtidigt som han på ett gripande sätt skriver fram den moraliska komplexitet som genomsyrar så mycket av Europas närliggande förflutna.

”Med sina viktiga verk om mänskliga rättigheter och Europas judiska historia har Sands skänkt ovärderliga perspektiv till den forskning som Teologiska fakulteten bedriver inom kyrkohistoria, judaistik, etik, teologi och filosofi”, säger Stephan Borgehammar.

Hedersdoktorerna kommer att ta emot sina utmärkelser vid doktorspromotionen i Lund den 3 juni 2022.