Riksbankens jubileumsfond beviljar projekt vid CTR

Publicerad den 17 november 2021

CTR gratulerar Britt Dahlman, Elisabet Göransson, Katarina Pålsson, Samuel Rubenson och Henrik Rydell Johnsén som av Riksbankens jubileumsfond beviljats 6,8 mkr för projektet "Auktoritet, samhälle och individuell frihet – det latinska klosterväsendet och rötterna till Europas utbildningsideal".