Riksbankens jubileumsfond beviljar projekt vid CTR