Riksbankens Jubileumsfond beviljar forskningsprojekt vid CTR

Publicerad den 3 december 2020
Kristina Myrvold, forskare i religionshistoria. Till höger en tryckt version av Guru Granth Sahib.
Kristina Myrvold, forskare i religionshistoria. Till höger en tryckt version av Guru Granth Sahib.

Kristina Myrvold, forskare i religionshistoria, har beviljats 3 515 000 av Riksbankens Jubileumsfond för forskningsprojektet ”Ikoniska skrifter i koloniala Punjab: Sikhisk religion, tryckkultur, och politik.”

Vad händer med religiösa skrifter när människor återskapar och ritualiserar dem i formen av tryckta böcker? Hur förändras skrifternas materialitet och sakralitet med olika tryckteknologier och bokideal? Genom vilka historiska processer förvandlas massproducerade skrifter till kraftfulla materiella objekt som kan användas i sociala och politiska sammanhang för att legitimera personer, traditioner och nationer?

Det är några av frågorna som Myrvolds projekt kommer att besvara genom att undersöka hur sikher i Punjab under kolonial tid (1849-1947) förändrade religiösa skrifter och praktik när olika tryckteknologier infördes och interagerade med religiösa, kommersiella, koloniala, och politiska intressen.

Projektet är flervetenskapligt och sammanför religionshistoria med studiet av bokhistoria, materiell kultur, och postkolonial teori för att undersöka sikhiska skrifters produktion, materialitet, och funktion i mötet med nya teknologier.

Stort grattis!