Pro Futura-framgångar vid CTR: Wally V. Cirafesi

Publicerad den 21 juni 2021
Foto av Wally V. Cirafesi.

Wally V. Cirafesi, som nominerats av Lunds universitet till spetsforskningsprogrammet Pro Futura XVI, har i hård konkurrens fått en av de åtråvärda platserna.

Cirafesi disputerade på avhandlingen John within Judaism: Religion, Ethnicity, and the Shaping of Jesus-Oriented Jewishness in the Fourth Gospel vid Oslo universitet 2018. Därefter har han varit postdoktorforskare vid MF vitenskapelig høyskole i Oslo, och där arbetat med ett projekt med titeln Inventing Christianity in ‘the Town of Jesus’: A Social and Cultural History of Jewish – Christian Relations in Capernaum from the 1st to the 6th Century. För närvarande arbetar Cirafesi vid Moody Bible Institute i Chicago.

Genom Wally V. Cirafesi knyts en mycket framstående, produktiv ung forskare till Centrum för teologi och religionsvetenskap. Bibelvetenskapen och angränsande discipliner vid CTR har under årtionden rönt stort erkännande och med Cirafesi i denna miljö sker ytterligare en förstärkning.

Även om Cirafesi formellt sett hör till ämnet Nya testamentets exegetik har han en spännande tvärvetenskaplig approach som bland annat inbegriper god kännedom om den hebreiska bibeln, rabbinsk judendom, arkeologi, patristik och för dessa ämnen relevanta språk. Den historiska miljö i östra medelhavsområdet som han undersöker var inget mindre än en religiös smältdegel. På flera sätt har Cirafesis forskning således stor relevans för dagens interreligiösa dialog mellan de abrahamitiska religionerna.

Med Wally V. Cirafesi har CTR just nu två forskare i Pro Futura-programmet. Sedan tidigare är även Ola Wikander med i forskningsprogrammet.


Läs RJ:s pressmeddelande här:
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/fyra-forskare-tilldelas-30-miljoner-kronor-32176