Paul Linjamaa fick diplom av Kungen

Publicerad den 21 april 2023
Kungen gratulerar Vitterhetsakademiens stipendiater Sandra Kottum, Paul Linjamaa och Elisabeth Lutteman. Foto: Björn Strömfeldt/Konstakademien.
Kungen gratulerar stipendiaterna Sandra Kottum, Paul Linjamaa och Elisabeth Lutteman. Foto: Björn Strömfeldt/Konstakademien.

Paul Linjamaa, docent i religionshistoria, mottog vid en ceremoni på Kungliga slottet i veckan sitt diplom som stipendiat och pristagare inom Bernadotteprogrammet. Stort grattis! Paul tilldelas stipendiet för projektet "Den svenska receptionen av gnosticismen 1700–1950", ett projekt som undersöker gnosticismens påverkan på svenskt kulturliv mellan 1700 och 1950, från Emanuel Swedenborg till Gunnar Ekelöf och inkluderar såväl religion som konst och litteratur.

Gnosticismen har inspirerat otaliga religiösa och kulturella utryck i europeisk idé- och kulturhistoria, men dess påverkan på svenska tänkare och kulturidkare återstår fortfarande att analysera. Enskilda studier har noterat det avtryck gnosticismen gjorde på några av våra största kulturpersonligheter, såsom Emanuel Swedenborg, Hilma af Klint, Erik Johan Stagnelius, August Strindberg och Gunnar Ekelöf, men många frågor kvarstår. Vilka gnostiska källor är det man läser, hur förstås gnosticismen och vilket är det egentliga avtrycket gnosticismen gör i den bredare svenska kulturhistorien? Stipendiet kommer att möjliggöra utvecklingen av en tvärvetenskaplig projektansökan med syfte att undersöka gnosticismens inflytande och påverkan på svenskt kulturliv från åren 1700–1950, inom konst, litteratur och religion.

Förutom ett generöst stipendium bidrar Bernadotteprogrammet med stöd i form av anordnande av workshops och mentorsverksamhet. Mentorerna utgörs av ledamöter ur de olika humanistiska akademier som är knutna till programmet och deras erfarenheter och kontaktnät kommer att bidra till att stärka projektet. Dessutom ges stipendiaterna möjlighet att nyttja Vitterhetsakademiens kulturfastigheter i arbetet med att utveckla projektet.

Läs pressmeddelande från Kungl. Vitterhetsakademien