Konferens om andliga övningar och filosofi som livshållning

Publicerad den 10 maj 2023
Pawel Odyniec och Ervik Cejvan.
Pawel Odyniec och Ervik Cejvan.

Den 22-24 maj arrangeras konferensen ”Spiritual exercises, self-transformation and liberation in philosophy, theology and religion”. Konferensen är inspirerad av Pierre Hadots banbrytande forskning om filosofi som livshållning, och är ett samarbete mellan Karlstads och Lunds universitet.

Konferensen bygger på Hadots rön om andliga övningar, som enligt Hadot var konstituerande för filosofin i den grekisk-romerska antiken. Hadots initiala insikt utvecklades på ett distinkt sätt av Michel Foucault i hans undersökningar om jagets teknologier och omsorg om jaget i den antika filosofin, vilka sedan dess fått stor uppmärksamhet från forskare inom filosofi, teologi och religion.

Syftet med konferensen är att initiera tvärvetenskaplig forskning om andliga övningar i ett globalt perspektiv, identifiera primära källor inom filosofi, teologi och religiösa skrifter som tar upp dessa praktiker samt att urskilja relevanta teman och utmaningar som sådan forskning kan innebära för att utöka vår förståelse av filosofi som livshållning.

Konferensen är ett samarbete mellan Karlstads och Lunds universitet och går av stapeln online.  Den arrangeras av Pawel Odyniec från Institutionen för politiska, historiska och religionsvetenskapliga studier (Karlstads universitet) och Ervik Cejvan från Centrum för teologi och religionsvetenskap (Lunds universitet).

Du hittar mer information om konferensen och hela programmet här:
https://konferens.ht.lu.se/spiritual-exercises/