Inflytelserik norsk religionsvetare blir hedersdoktor vid Teologiska fakulteten

Av Martin Degrell - Publicerad den 13 december 2023
Terje Stordalen

Terje Stordalen utses till hedersdoktor vid Teologiska fakulteten vid Lunds universitet.

Terje Stordalen är sedan 2006 professor i Gamla testamentets exegetik vid Universitetet i Oslo. Stordalen är en inflytelserik och mångsidig forskare med ett tydligt tvärvetenskapligt intresse. Utöver traditionella frågeställningar förbundna med bibeltexternas historiska, litterära och hermeneutiska problemfält har han ägnat sitt vetenskapliga arbete åt kulturforskning och kollektivt minne. Han använder noga utvalda samhällsvetenskapliga metoder för att studera antika texter och kulturer, bland annat perspektivet materiell religion. Stordalen har även varit ledare för flera tvärvetenskapliga projekt och forskargrupper, och hans insatser inom nätverket OTSEM, som samlar 150 forskare vid 17 lärosäten, har varit avgörande för nätverkets utveckling.
 
Stordalen är sedan många år en återkommande gäst vid Teologiska fakulteten i Lund. Han har under åren inspirerat och möjliggjort många utbyten mellan Lunds universitet och Universitetet i Oslo, och även varit en god kritisk vän i samband med kvalitetsgranskningar och forskningsutvärderingar vid fakulteten.
 
”Terje Stordalens insatser för den gammaltestamentliga forskningen är betydande”, säger Teologiska fakultetens dekanus, professor Stephan Borgehammar. ”Hans forskargärning, hans samarbete med kollegerna i Lund och hans konstruktiva engagemang för Teologiska fakultetens utveckling vill vi i och med detta hedersdoktorat uppmärksamma”.
 
Stordalen kommer att ta emot sin utmärkelse vid doktorspromotionen i Lund den 31 maj 2024.