Forskningsprojekt vid CTR beviljat av Vetenskapsrådet!

Vi gratulerar Britt Dahlman (fil dr i klassisk grekiska), Elisabet Göransson (docent i latin) och Paul Linjamaa (fil dr i religionshistoria) som beviljats 4 492 000 kr av Vetenskapsrådet för forskningsprojektet "Kunskap, magi och hästläkekonst i senantiken"!

– Publicerad den 12 november 2020

Ur "Hippiatrica", en bok om hästläkekonst under senantiken (handskrift från 1300-talet, Bibliothèque nationale de France).
Ur "Hippiatrica", en bok om hästläkekonst under senantiken (handskrift från 1300-talet, Bibliothèque nationale de France).

I projektet studeras antika textsamlingar som handlar om hur man botar och tar hand om hästar. Många av dessa texter är idag svårtillgängliga och därför kommer centrala delar av projektet gå ut på att tillgängliggöra två av de centrala författarna i genren: Apsyrtos och Pelagonius. Texterna kommer översättas och tillgängliggöras i en databas.

Aspekter av hur den antika bildningstraditionen speglas i texterna och hur man såg på gränsdragningar mellan människa, djur och andeväsen kommer att studeras, liksom hur man såg på kunskap och "vetenskap" i relation till de magiska inslagen i texterna. Vad kan texterna lära oss om vem som hade rätten att definiera vad vetenskap och kunskap var under antiken, och varför?

Stort grattis!