Forskare vid CTR och Karlstads universitet beviljas medel för samarbetsprojekt om religion i kristider

Publicerad den 15 december 2022
Forskargruppen, foto.
Linnea Lundgren (Karlstad universitet), Hege Markussen (CTR), Katarina Plank (Karlstad universitet) och Kristina Myrvold (CTR).

Forskare vid CTR och Karlstads universitet har beviljats 2,4 mkr av Vetenskapsrådet för samarbetsprojektet "Religion i kristider: gensvar på Covid-19 bland religiösa migrantgrupper i Sverige.” Projektledare är Kristina Myrvold vid CTR och projektdeltagare är Hege Markussen vid CTR samt Katarina Plank och Linnea Lundgren vid Karlstads universitet.

Projektet undersöker religiösa förståelser av Covid-19 pandemin och gensvar på folkhälsoåtgärder bland muslimska, buddhistiska, hinduiska och sikhiska ledare och församlingar som utgör växande migrantgrupper i Sverige och har mycket olika förutsättningar för att bemöta kriser.
 
Forskningen ska bidra till att säkerställa en kunskapsbas som gör det möjligt att identifiera olika religiösa faktorer som avgör människors attityder och sårbarhet under epidemier, och kan på så sätt skapa bättre förståelse för den komplexa roll som religion har i förebyggande hälsoarbete.

Mer om projektet går att läsa här: https://portal.research.lu.se/sv/projects/religion-in-times-of-crises-responses-to-covid-19-among-religious