Forskare vid CTR beviljas medel för att studera teosofisk buddhism i svensk dagspress 1889–1939

Publicerad den 18 juni 2021
Johan Nilsson, Kristina Myrvold, samt förstasidan av tidningen Budkaflen från 1892 med porträtt av Helena Blavatsky.
Johan Nilsson, Kristina Myrvold, samt förstasidan av tidningen Budkaflen från 1892 med porträtt av Helena Blavatsky.

Kristina Myrvold och Johan Nilsson, båda forskare inom religionshistoria vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, har beviljats 1 mkr av Crafoordska stiftelsen för projektet ”Teosofisk buddhism i svensk dagspress 1889–1939: Reception, förhandling, kritik”.

Projektet ämnar fördjupa bilden av teosofins roll i det svenska samhället genom att studera dagspress mellan åren 1889 och 1939.

Den svenska teosofin växte fram runt förra sekelskiftet och lockade anhängare från olika samhällsskikt. Ett viktigt inslag i rörelsen var föreställningar, praktiker och sociala nätverk kopplade till de asiatiska religionerna.

Genom en systematisk genomgång av historiskt pressmaterial undersöker projektet de svenska teosofernas verksamhet i lokal praktik och internationell debatt och framför allt hur deras tolkningar av buddhism inspirerade, förhandlades, och kritiserades i en samtid då många såg behov av andlig förnyelse.

Projektet genomförs av Johan Nilsson vid CTR med Kristina Myrvold som projektledare.