Antje Jackelén anställs som senior rådgivare vid Lunds universitet

Av Gisela Lindberg - Publicerad den 13 november 2023
Porträtt av Antje Jackelén som ärkebiskop.

Före detta ärkebiskopen Antje Jackelén knyts som senior rådgivare till Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet.

– Det betyder väldigt mycket att vi får en forskare som är internationellt meriterad och en väldigt god teolog. Framför allt eftersom hon har sin specialitet i relationen naturvetenskap och teologi som är väldigt stort internationellt och en kompetens vi behöver utöka här i Lund, säger Jayne Svenungsson professor i systematisk teologi.

– Jackeléns svenska och internationella forskningskarriär och hennes intresse för relationen mellan tro och naturvetenskap gör henne till en fantastisk tillgång för hela universitetet. Hon kan bidra med såväl erfarenhet som kunskap inom flera viktiga frågeställningar. Universitetet och resten av världen står inför flera stora och delvis existentiella förändringar med AI-utvecklingen och i tider när teknik och människa blir alltmer sammankopplade, säger Lunds universitets rektor Erik Renström.

Antje Jackelén har återgått till forskningen och Lunds universitet där hon disputerade 1999. Med sina forskningsintressen om relationen mellan tro och naturvetenskap, religionens roll i samhället samt AI och religion kommer hon att bidra med ett existentiellt perspektiv i forskning som rör de stora samhällsfrågorna, som till exempel klimatförändringar, integration och den snabba teknologiska utvecklingen.

– Vi är mitt i ett radikalt teknologiskifte. AI är ett tydligt exempel på hur tro och teknologi hänger ihop. AI väcker både förhoppningar och farhågor. AI-revolutionen ändrar arbetsmarknaden och skapar social oro, säger Antje Jackelén som ser fram emot arbetet som rådgivare vid Lunds universitet.

Antje Jackelén kommer också att undervisa på befintliga kurser på CTR.

– Det har ett viktigt symbolvärde för våra studenter, varav många efter sina universitetsstudier ska bli präster och verka inom Svenska kyrkan. Antje kommer att fungera som en inspiratör för dem. Som forskare och lärare signalerar hon ett konstruktivt förhållande mellan CTR och Svenska kyrkan, säger Jayne Svenungsson.

Jayne Svenungsson säger vidare att Antje Jackelén är en mycket duktig publik teolog. Hon är van och bra på att diskutera i det offentliga rummet. Hon skriver böcker, deltar i debatter, föreläser och så vidare, vilket är en bra resurs för hela universitetet.

Anställningen av Antje Jackelén – två år på en omfattning av 40 % – möjliggörs tack vare generösa anslag från Lunds Missionssällskap och Thora Ohlssons stiftelse.

 

Hållpunkter i Antje Jackeléns karriär

1977 gäststudent från Tyskland vid Uppsala universitet
1980 prästvigning
1999 disputerade vid Lunds universitet med avhandlingen Zeit und Ewigkeit.
2001–2007 forskare vid Graduate Theological Union i Berkeley, Kalifornien, och vid Lutheran School of Theology i Chicago, Illinois.
2007–2014 biskop i Lunds stift
2014–2022 70:e ärkebiskopen, 1:a kvinnan i ämbetet

Senaste nyheter