Inriktning mot Islamologi

Magisterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap med inriktning mot Islamologi

Dessa kurser ingår i magisterexamen:
  • RHBR12 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Avancerad kurs I 15 hp (ges hösttermin, halvfart)
  • RHBM53 Religionsvetenskap: Islamologi – examensarbete för magisterexamen, 15 hp 
Valfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå, minst 15 hp ska vara på avancerad nivå.

Masterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap med inriktning mot Islamologi

Dessa kurser ingår i masterexamen:

CTRR12

RHBR12

CTRR23

RHBR43

RHBM53
RHBM63
RHBM73

VALFRIA
30
  • CTRR12 Religionsvetenskap: Religion, tradition och kommunikation 15 hp (ges hösttermin, halvfart)
  • RHBR12 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Avancerad kurs I 15 hp (ges hösttermin, halvfart)
  • CTRR23  Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå, 15 hp (ges vårtermin, halvfart)
  • RHBR43 Religionsvetenskap: Islamologi – avancerad kurs II 15 hp
  • RHBM53 Religionsvetenskap: Islamologi – examensarbete för magisterexamen, 15 hp
och
  • RHBM63 Religionsvetenskap: Islamologi – examensarbete för masterexamen 15 hp
alternativt
  • RHBM73 Religionsvetenskap: Islamologi – examensarbete för masterexamen 30 hp
Valfria kurser, 30 hp inom grund- eller avancerad nivå.

Står det ingen tidsangivelse då en 15 hp-kurs ges, går den vanligtvis på halvfart och kan oftast också läsas på heltid både höst- och vårtermin.