Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap

Specialiseringen religionshistoria och religionsbeteendevetenskap är ett brett ämne inom vilket vi studerar allt från religioners betydelse i dagens samhälle, deras historiska framväxt, centrala texter och olika ritualer till religioners relation till samhället och individers upplevelser av religion. Frågor som ställs kan vara: Varför är människor religiösa? Har religionen något inflytande över politiken och samhället, eller är det de som påverkar religionen? Varför och hur uppkommer nya religiösa rörelser? Hur förändras och beskrivs en tradition? Specialiseringen har fyra inriktningar: Allmän Religionshistoria, Religionsbeteendevetenskap, Islamologi och Judaistik.

Allmän Religionshistoria

Inriktningen Allmän religionshistoria – där vi studerar världsreligionerna (islam, judendom, kristendom, indiska religioner) och ursprungsbefolkningarnas traditioner men även olika nyandliga religiösa uttryck och utdöda religioner. Ämnet ger en bred utbildning med goda möjligheter till fördjupning. Ritualstudier och religionsantropologi är också centralt för ämnet.
  • Läs mer om Allmän Religionshistoria

Religionsbeteendevetenskap

Inriktningen Religionsbeteendevetenskap – där vi studerar hur samhälle och religion påverkar varandra, hur religioner växer fram och förändras liksom hur människors upplevelser av andliga, religiösa eller transcendenta verkligheter uppkommer och tar sig uttryck.
  • Läs mer om Religionsbeteendevetenskap

Islamologi

Inriktningen Islamologi – där vi studerar hur islam har utvecklats, tolkats och förändrats genom historien, hur den muslimska närvaron ser ut i dagens Europa och hur islam tolkas och praktiseras i samtiden.
  • Läs mer om Islamologi

Judaistik

Inriktningen Judaistik – där vi studerar judisk religion, historia, kultur och tradition i syfte att förstå judisk identitet och hur en minoritet bevarar sin kultur och särart.
  • Läs mer om Judaistik
Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2012-08-29