Kyrko- och missionsstudier

Kristendomen är den religion som har flest anhängare i världen; man talar ibland om att ungefär en tredjedel av jordens befolkning tillhör någon kristen kyrka, församling eller rörelse. Även om kristendomens ställning i västvärlden försvagats de senaste 100-150 åren växer den sig starkare på andra håll, särskilt på södra halvklotet.

De kristna kyrkornas likheter och olikheter är fascinerande. Genom att titta närmare på hur man byggt upp en kyrklig organisation, firar gudstjänst, undervisar och missionerar samt förhåller sig till andra kyrkor än den egna skapas förståelse för såväl kristendomens historiska betydelse som för de utmaningar i historia och nutid som varit och är identitetsskapande.

Inom specialiseringen kyrko- och missionsstudier studeras kristendomens framväxt i historia och nutid med särskilt fokus på processer som resulterat i olika kyrkotraditioner, deras förhållande till kultur, samhällsliv och politik samt mötet med icke-kristna grupper. Specialiseringen består av inriktningarna:

Kyrkohistoria

Missionsvetenskap med ekumenik

Praktisk teologi

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2012-03-14