Bibelvetenskap

Bibeln utgör en av de allra mest inflytelserika och lästa skriftsamlingarna genom historien. Specialiseringen bibelvetenskap handlar om tolkningen av dess texter på grundspråken hebreiska, arameiska och grekiska eller i översättning. I specialiseringen ingår studier som använder de bibliska texterna för olika ändamål, alltifrån sådana som syftar till att rekonstruera historiska personer och händelser till sådana som vill avgöra hur texterna genom historien påverkat och tolkats av läsare och åhörare. Som viktiga moment ingår frågor om teori och metod för texttolkning och historisk rekonstruktion, om bibelböckernas innehåll och litterära karaktär, deras bakgrund i samtida miljöer, deras möjlighet att ge information om personer, skeenden och religiösa gemenskapers verksamhet och utveckling samt frågor om texternas verkningshistoria fram till modern tid. Bibelvetenskap har två inriktningar, där de övergripande momenten konkretiseras i olika detaljundersökningar – Gamla testamentets exegetik och Nya testamentets exegetik.

Gamla testamentets exegetik

Nya testamentets exegetik

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2020-01-14