29

mar

Christian Høgel: Den tidiga grekiska Koranen

29 mars 2023 18:15 Föreläsning

Den tidigaste kompletta översättning av Koranen vi känner till var till grekiska. Vi vet inte vem som gjort den eller var, och översättningen finns inte kvar i sin fullständiga form, utan fragmentarisk som citat i två bysantinska texter. Via Niketas av Byzantios Refutatio och den så kallade Abjuratio (en formel för konvertiter från islam) har vi allt som allt 82 fragment av denna grekiska Koran, precis tillräckligt för att kunna bilda oss en uppfattning om översättarens grekiska och översättningsmetod.

Föreläsningen kommer att ge en översikt över de bevarade citaten och diskutera vad de säger om översättarens språkval
och tolkning av Koranen. Inga kunskaper i grekiska eller arabiska krävs!

Christian Høgel är professor i grekiska och latin vid Lunds universitet.

Föreläsningen följs av en eftersits. Vill du delta vid denna anmäler du dig till Katarina Pålsson (katarina.palsson@ctr.lu.se) senast den 26 mars, och betalar en avgift på 100 SEK till pg 17 46 32-0.

Välkommen!

Om händelsen:

29 mars 2023 18:15

Plats:
LUX:B417

Kontakt:
katarina.palssonctr.luse

Spara händelsen till din kalender