Series

ISSN: 0280-5723

Makt och religion i könsskilda världar

Makt och religion i könsskilda världar

Erica Appelros, Stefan Eriksson, Catharina Stenqvist (ed.) | Makt och religion i könsskilda världar. Religionsfilosofiska perspektiv | Religio 57 | 2003

Read more on the homepage of the publication series

Mystiker mitt i världen

Mystiker mitt i världen

Antoon Geels (ed.) | Mystiker mitt i världen | Religio 56 | 2002

Read more on the homepage of the publication series

Religion och sociologi

Religion och sociologi

Curt Dahlgren, Eva M. Hamberg, Thorleif Pettersson (ed.) | Religion och sociologi. Ett fruktbart möte. Festskrift till Göran Gustafsson | Religio 55 | 2002

Read more on the homepage of the publication series

Att betrakta tillvarons grund

Att betrakta tillvarons grund

Antoon Geels | Att betrakta tillvarons grund. Mystik i världens religioner | Religio 54 | 2002

Read more on the homepage of the publication series

Hela jorden är Herrens

Hela jorden är Herrens

Birger Olsson (ed.) | Hela jorden är Herrens. Olika tro sida vid sida | Religio 53 | 2001

Read more on the homepage of the publication series

Kyrka - universitet - skola

Kyrka - universitet - skola

Jan-Olof Aggedal, Carl-Gustaf Andrén, Anna J. Evertsson (ed.) | Kyrka - universitet - skola. Teologi och pedagogik i funktion. Festskrift till Sven-Åke Selander | Religio 52 | 2000

Read more on the homepage of the publication series

Patristica Nordica, 5

Patristica Nordica, 5

Samuel Rubenson, Sten Hidal (ed.) | Patristica Nordica, 5. Föreläsningar hållna vid det femte Nordiska patristikermötet i Lund 20-23 augusti 1997 | Religio 51 | 1999

Read more on the homepage of the publication series

Towards a new understanding of conversion

Towards a new understanding of conversion

Ulf Görman (ed.) | Towards a new understanding of conversion | Religio 50 | 1999

Read more on the homepage of the publication series

Mot en ny sång

Mot en ny sång

Sven-Åke Selander, Anna Jönsson (ed.) | Mot en ny sång. Två nordiska hymnologiska seminarier kring psalm och sång hos Anders Frostenson och i Taizétraditionen | Religio 49 | 1998

Read more on the homepage of the publication series

Matteus och hans läsare - förr och nu. Matteussymposiet i Lund den 27-28 sept 1996

Matteus och hans läsare - förr och nu. Matteussymposiet i Lund den 27-28 sept 1996

Birger Olsson, Samuel Byrskog, Walter Übelacker (ed.) | Matteus och hans läsare - förr och nu. Matteussymposiet i Lund den 27-28 sept 1996 | Religio 48 | 1997

Read more on the homepage of the publication series

Tolkning och konfrontation

Tolkning och konfrontation

Teologiska institutionen (ed.) | Tolkning och konfrontation. Ett symposium om Gustaf Wingrens teologi med anledning av hans 85-årsdag den 29 november 1995 | Religio 47 | 1996

Read more on the homepage of the publication series

Muslimsk feminism

Muslimsk feminism

Jonas Svensson | Muslimsk feminism. Några exempel | Religio 46 | 1996

Read more on the homepage of the publication series

Barns rätt i kyrkor och samfund

Barns rätt i kyrkor och samfund

Sven-Åke Selander, Rune Larsson (ed.) | Barns rätt i kyrkor och samfund | Religio 45 | 1995

Read more on the homepage of the publication series

Patristica Nordica, 4

Patristica Nordica, 4

Samuel Rubenson (ed.) | Patristica Nordica, 4. Föreläsningar hållna vid det fjärde Nordiska patristikermötet i Lund 17-20 augusti 1993 | Religio 44 | 1995

Read more on the homepage of the publication series

Kontextuell livstolkning

Kontextuell livstolkning

Sigurd Bergmann, Carl-Reinhold Bråkenhielm (ed.) | Kontextuell livstolkning. Teologi i ett pluralistiskt Norden | Religio 43 | 1994

Read more on the homepage of the publication series

Mellan tid och evighet

Mellan tid och evighet

Sten Hidal, Lars Haikola, Stig Norin (ed.) | Mellan tid och evighet. Festskrift till Bo Johnson | Religio 42 | 1994

Read more on the homepage of the publication series

Teologi som befriar

Per Frostin | Teologi som befriar. Efterlämnade texter | Religio 41 | 1994

Read more on the homepage of the publication series

Möte med indisk religion

Möte med indisk religion

Anton Geels (ed.) | Möte med indisk religion | Religio 40 | 1992

Read more on the homepage of the publication series

Nya testamentet och forskningen

Nya testamentet och forskningen

Samuel Rubenson | Nya testamentet och forskningen. Några aktuella tendenser inom den nytestamentliga exegetiken | Religio 39 | 1992

Read more on the homepage of the publication series

Vetenskap som undanflykt och andra uppsatser om religion, moral och metod

Vetenskap som undanflykt och andra uppsatser om religion, moral och metod

Bo Hansson | Vetenskap som undanflykt och andra uppsatser om religion, moral och metod | Religio 38 | 1991

Read more on the homepage of the publication series

Tyngd och nåd i svensk skönlitteratur

Tyngd och nåd i svensk skönlitteratur

Greta Hofsten (ed.) | Tyngd och nåd i svensk skönlitteratur. Artiklar av Gustaf Wingren | Religio 37 | 1991

Read more on the homepage of the publication series

Anders Nygren som teolog och filosof

Anders Nygren som teolog och filosof

Teologiska institutionen (ed.) | Anders Nygren som teolog och filosof. Rapport från symposiet vid 100-årsdagen av hans födelse | Religio 36 | 1991

Read more on the homepage of the publication series

Mellan himmel och jord

Mellan himmel och jord

Teologiska institutionen (ed.) | Mellan himmel och jord. Föreläsningar vid det nya Theologicums invigning i september 1990 | Religio 35 | 1991

Read more on the homepage of the publication series

Östkyrkan förr och nu

Östkyrkan förr och nu

Gösta Hallonsten (ed.) | Östkyrkan förr och nu. Studier i den ortodoxa traditionen | Religio 34 | 1991

Read more on the homepage of the publication series

Extatisk religion

Extatisk religion

Anton Geels | Extatisk religion. Ett bidrag till mystikens psykologi | Religio 33 | 1990

Read more on the homepage of the publication series

Patristica Nordica, 3

Patristica Nordica, 3

Teologiska institutionen (ed.) | Patristica Nordica, 3. Föreläsningar hållna vid det tredje Nordiska patristikermötet i Lund 22-25 augusti 1989 | Religio 32 | 1990

Read more on the homepage of the publication series

Tro - upplevelse - språk

Tro - upplevelse - språk

Dick A. R. Haglund | Tro - upplevelse - språk. Till den religiösa erfarenhetens fenomenologi | Religio 31 | 1990

Read more on the homepage of the publication series

Feministteologi idag

Feministteologi idag

Teologiska institutionen (ed.) | Feministteologi idag. Sju föreläsningar till Kerstin Aspegrens minne | Religio 30 | 1989

Read more on the homepage of the publication series

In unitatem fidei

In unitatem fidei

Per Frostin (ed.) | In unitatem fidei. Festskrift till Per Erik Persson | Religio 29 | 1989

Read more on the homepage of the publication series

Etik och gudstro

Etik och gudstro

Ulf Görman (ed.) | Etik och gudstro. Artiklar av Jarl Hemberg | Religio 28 | 1989

Read more on the homepage of the publication series

Israel och Hellas

Israel och Hellas

Sten Hidal | Israel och Hellas. Studier kring Gamla testamentet och dess verkningshistoria | Religio 27 | 1988

Read more on the homepage of the publication series

Axplock

Axplock

Evald Lövestam | Axplock. Nytestamentliga studier | Religio 26 | 1987

Read more on the homepage of the publication series

Patristica Nordica. 2, Föreläsningar hållna vid det andra Nordiska patristikermötet i Lund 19-22 augusti 1986

Patristica Nordica. 2, Föreläsningar hållna vid det andra Nordiska patristikermötet i Lund 19-22 augusti 1986 | Religio 25 | 1987

Tradition ifrågasatt

Tradition ifrågasatt

Göran Bexell (ed.) | Tradition ifrågasatt. Fyra svensk-danska föreläsningar | Religio 24 | 1987

Read more on the homepage of the publication series

Spiritismen på Island

Spiritismen på Island

Pétur Pétursson | Spiritismen på Island. En religionsbeteendevetenskaplig analys | Religio 23 | 1987

Read more on the homepage of the publication series

Ekosofi - naturligt vis!

Ekosofi - naturligt vis!

Henrik Grape | Ekosofi - naturligt vis! En kritisk analys av tre ekosofier | Religio 22 | 1986

Read more on the homepage of the publication series

Blicken och tilltalet

Blicken och tilltalet

Benkt-Erik Benktson | Blicken och tilltalet. Om livsåskådning och existens | Religio 21 | 1986

Read more on the homepage of the publication series

Text och tolkning

Text och tolkning

Bo Johnson, René Kieffer (ed.) | Text och tolkning. Uppsatser om bibeltolkningens problem | Religio 20 | 1985

Read more on the homepage of the publication series

Religiös samhällsanalys

Religiös samhällsanalys

Hampus Lyttkens | Religiös samhällsanalys. Åtta artiklar om samhällsförändring och kristen tro | Religio 19 | 1985

Read more on the homepage of the publication series

Natursyner och natursynder

Natursyner och natursynder

Lars Haikola | Natursyner och natursynder. En kritisk analys av ekosofin mot en biblisk bakgrund | Religio 18 | 1985

Read more on the homepage of the publication series

Introduktion till religionspedagogiken

Introduktion till religionspedagogiken

Rune Larsson | Introduktion till religionspedagogiken | Religio 17 | 1985

Read more on the homepage of the publication series

Eva och revbenet

Eva och revbenet

Tryggve N. D. Mettingen | Eva och revbenet. Sex uppsatser om Gamla testamentet | Religio 16 | 1984

Read more on the homepage of the publication series

Spelet om morgonandakterna 1978-1981

Spelet om morgonandakterna 1978-1981

Jan Arvid Hellström | Spelet om morgonandakterna 1978-1981. Radioföretag, religionsredaktion och samfundsopinion i ett litet radiospel om programideologi, programpolitik, kanalkonkurrens och beslutsfunktioner. En "case study" | Religio 15 | 1984

Read more on the homepage of the publication series

Det gränslösa medlemskapet

Det gränslösa medlemskapet

Lars Eckerdal | Det gränslösa medlemskapet. Tillhörigheten till Svenska kyrkan enligt 1979 års protestanter. En kritisk analys | Religio 9 | 1983

Read more on the homepage of the publication series

Religionsfilosofiska perspektiv

Religionsfilosofiska perspektiv

Carl-Reinhold Bråkenhielm | Religionsfilosofiska perspektiv. Fyra provföreläsningar till professuren i religionsfilosofi 1982 | Religio 8 | 1983

Read more on the homepage of the publication series

Tankar kring ett översättningsproblem

Tankar kring ett översättningsproblem

Per Block | Tankar kring ett översättningsproblem. Om återgivningen av semitiska stildrag i biblisk grekiska | Religio 7 | 1983

Read more on the homepage of the publication series

Luther idag

Luther idag

Teologiska Institutionen | Luther idag. Åtta lundaföreläsningar | Religio 14 | 1983

Read more on the homepage of the publication series

Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska

Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska

Bo Johnson, Eva Strömberg Krantz | Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska | Religio 13 | 1983

Read more on the homepage of the publication series

Religionsvetenskapliga studier

Religionsvetenskapliga studier

Anton Geels | Religionsvetenskapliga studier. Festskrift till Sven S. Hartman | Religio 12 | 1983

Read more on the homepage of the publication series

Exegetik idag

Exegetik idag

René Kieffer, Birger Olsson (ed.) | Exegetik idag. Nya frågor till gamla texter | Religio 11 | 1983

Read more on the homepage of the publication series

Ett odelat hjärta

Ett odelat hjärta

Samuel Rubenson | Ett odelat hjärta. En studie i ökenfädernas vishet | Religio 10 | 1983

Read more on the homepage of the publication series

Hebreisk övningsbok

Hebreisk övningsbok

Eva Strömberg Krantz | Hebreisk övningsbok | Religio 6 | 1982

Read more on the homepage of the publication series

Patristica Nordica. 1, Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 25-28 augusti 1981

Patristica Nordica. 1, Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 25-28 augusti 1981 | Religio 5 | 1982

Den verksamme Guden

Tryggve Kronholm | Den verksamme Guden. Ett bidrag till Predikarens verklighetsuppfattning, speciellt hans teologi | Religio 4 | 1982

Read more on the homepage of the publication series

Hymnologi - en forskning med framtid?

Hymnologi - en forskning med framtid?

Jan-Arvid Hellström, Sven-Åke Selander | Hymnologi - en forskning med framtid? | Religio 3 | 1982

Read more on the homepage of the publication series

Paulus, lagen och konsten att översätta Bibeln

Paulus, lagen och konsten att översätta Bibeln

Ragnar Bring | Paulus, lagen och konsten att översätta Bibeln | Religio 2 | 1982

Read more on the homepage of the publication series

Människa, tro och moral

Människa, tro och moral

Göran Bexell | Människa, tro och moral. Föreläsningar i tros- och livsåskådningsvetenskap | Religio 1 | 1982

Read more on the homepage of the publication series

Page Manager: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-10-05