Series

Since 1982, the academic series Patristica Nordica has published lectures held at the Nordic patristic conference, which takes place every four years at Lund University. The published lectures are written in one of the Scandinavian languages by Nordic scholars within the field of Late Antiquity or early Christianity in particular. The series is published by Collegium Patristicum Lundense at the Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. Until 1999, the series was part of the academic series Religio at Lund University, but since then it has become an independent series printed by the publisher Artos & Norma. Current editors are Professor Samuel Rubenson and Dr. Henrik Rydell Johnsén.

Editors: Samuel Rubenson and Henrik Rydell Johnsén

Soteria och gnosis. Frälsning och kunskap i den tidiga kyrkan

Soteria och gnosis. Frälsning och kunskap i den tidiga kyrkan

Benjamin Ekman, Henrik Rydell Johnsén (ed.) | Soteria och gnosis. Frälsning och kunskap i den tidiga kyrkan. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 18-21 augusti 2010 | Patristica Nordica 8 | Artos & Norma | 2012

Frälsning eller räddning, sōteria på grekiska, är ett centralt begrepp i den tidiga kyrkans försök att förstå och sätta ord på den "Kristus-händelse", som stod i centrum för de tidiga kristna. Artiklarna i denna volym, av framstående nordiska forskare, och ursprungligen de sex ...

Read more on the homepage of the publication series

Eros och agape. Barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan

Eros och agape. Barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan

Henrik Rydell Johnsén, Per Rönnegård (ed.) | Eros och agape. Barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 16–19 augusti 2006 | Patristica Nordica 7 | Artos & Norma | 2009

Få ämnen är så viktiga för människan och för kristen tro som kärlek. Vid det sjunde nordiska patristikermötet behandlades temat Eros & Agape: barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan av en rad framstående nordiska forskare inom både teologiska och andra ämnen. Artiklarna ...

Read more on the homepage of the publication series

Imago Dei. Poesi och bildspråk i fornkyrkan

Imago Dei. Poesi och bildspråk i fornkyrkan

Samuel Rubenson (ed.) | Imago Dei. Poesi och bildspråk i fornkyrkan | Patristica Nordica 6 | Artos & Norma | 2005

Kan man göra sig en bild av Gud? För de första kristna som levde i en värld fylld av gudabilder var frågan mycket konkret. Trycket från omvärlden på att namnge och synligt presentera den kristne guden var starkt. Men hur skulle man kunna avbilda den som intet öga sett, den som inte ...

Read more on the homepage of the publication series

PATRISTICA NORDICA V

Samuel Rubenson (ed.) | PATRISTICA NORDICA V. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 20–23 augusti 1997. Religio 51 | Patristica Nordica 5 | 1999

PATRISTICA NORDICA IV

Samuel Rubenson (ed.) | PATRISTICA NORDICA IV. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 17–20 augusti 1993. Religio 44 | Patristica Nordica 4 | 1995

PATRISTICA NORDICA III

Per Beskow, Gösta Hallonsten (ed.) | PATRISTICA NORDICA III. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 22–25 augusti 1989. Religio 32 | Patristica Nordica 3 | 1990

PATRISTICA NORDICA II

Per Beskow (ed.) | PATRISTICA NORDICA II. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 19–22 augusti 1986. Religio 25 | Patristica Nordica 2 | 1987

PATRISTICA NORDICA I

Per Beskow (ed.) | PATRISTICA NORDICA I. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 25–28 augusti 1981. Religio 5 | Patristica Nordica 1 | 1982

Page Manager: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-10-05