Series

ISSN: 0346-5438

Lunds domkapitels och domkyrkoråds historia

Anders Jarlert (ed.) | Lunds domkapitels och domkyrkoråds historia | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 68 | 2021

Read more on the homepage of the publication series

Vekkelsens rom

Arne Bugge Amundsen (ed.) | Vekkelsens rom | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 66 | 2020

Alla mäns prästadöme

Alla mäns prästadöme

Martin Nykvist | Alla mäns prästadöme. Homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918-1978 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 65 | 2019

Hvar äro männen? Den frågan ställde sig Carl Alm, entusiastisk ideell kraft i sekelskiftets kyrkliga verksamhet, vid ett möte i Stockholm på temat Männens uppgift i arbetet för Guds rike våren 1918. På kontoren, fabriksgolven och ute på fälten var männens närvaro och uppfinningsrika ...

Read more on the homepage of the publication series

Rörelsen i stillhet och kraft: en organisationsbiografi över S:t Lukasstiftelsen som blev förbundet S:t Lukas

Ingvar Bengtsson | Rörelsen i stillhet och kraft: en organisationsbiografi över S:t Lukasstiftelsen som blev förbundet S:t Lukas | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 64 | 2019

Reformationen i Lund-Malmö-Köpenhamn

Reformationen i Lund-Malmö-Köpenhamn

Anders Jarlert (ed.) | Reformationen i Lund-Malmö-Köpenhamn | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 63 | 2019

Read more on the homepage of the publication series

”En allians av något slag”

”En allians av något slag”

Mikael Hermansson | ”En allians av något slag”. Förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och Church of England. 1909–1954 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 61 | 2018

I En allians av något slag ger Mikael Hermansson ny kunskap om den sällan skildrade relationen mellan Svenska kyrkan och Church of England, och erbjuder nya perspektiv på det stora, svenska skiftet under 1900-talet – från en tysk kultursfär till en anglosaxisk. Redan vid slutet av ...

Read more on the homepage of the publication series

On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture

On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture

A. M. Ciardi | On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture. Lund, Denmark, and Scandinavia, c. 1060–1225 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 60 | 2016

The cathedral chapter (Sw. domkapitel) was one of the most influential institutions in the medieval church and in medieval society at large. Chapter members were clergy whose functions could vary according to time and location, but whose basic duty was always to uphold the liturgy of ...

Read more on the homepage of the publication series

Rättegångsgudstjänsten i Sverige. Reglering och förändring 1684-1989.

Rättegångsgudstjänsten i Sverige. Reglering och förändring 1684-1989.

Johan Herbertsson | Rättegångsgudstjänsten i Sverige. Reglering och förändring 1684-1989. | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 59 | Universus | 2016

Boken handlar om den särskilda gudstjänst som i lag var påbjuden under mer än 300 år. Före rättegång skulle det förrättas en gudstjänst där alla berörda var skyldiga att närvara. Efter utgången av 1989 är rättegångsgudstjänsten inte längre påbjuden. Men när började den? Hur ...

Read more on the homepage of the publication series

Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721

Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721

David Gudmundsson | Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 56 | Universus | 2014

Fältpräster hade en nyckelposition i den svenska armén under stormaktstiden. Till deras uppgifter hörde att hålla gudstjänster och bönestunder, att förrätta dop, vigslar och begravningar, och att följa med soldaterna ut i strid, redo att ta hand om sårade och döende. Deras främsta ...

Read more on the homepage of the publication series

Den vackra och erkända patriarchalismen

Den vackra och erkända patriarchalismen

Alexander Maurits | Den vackra och erkända patriarchalismen. Prästmannaideal och manlighet i den tidiga lundensiska högkyrkligheten, ca 1850−1900 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 54 | Universus | 2013

Den vackra och erkända patriarchalismen ger en bild av prästmannaidealet och det kristna mansidealet i Sverige under senare delen av 1800-talet. Här diskuteras frågan om kristen manlighet i relation till den lundensiska högkyrklighetens försvar av den samhälleliga och kyrkliga ...

Read more on the homepage of the publication series

Julkrubban i Svenska kyrkan

Julkrubban i Svenska kyrkan

Hans Ahlfors | Julkrubban i Svenska kyrkan. Julkrubbans reception i Stockholm, Göteborgs och Lunds stifts gudstjänstrum fram till 1900-talets slut | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 53 | 2012

Read more on the homepage of the publication series

"Allt detta lovar jag"

"Allt detta lovar jag"

Ingvar Bengtsson | "Allt detta lovar jag" Löftesmomentet vid prästvigning, med särskild hänsyn till debatten om prästeden vid kyrkomötena 1868–1893 och dess senare följder | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 52 | Artos & Norma | 2011

Read more on the homepage of the publication series

Magnus Friedrich Roos

Anders Jarlert (ed.) | Magnus Friedrich Roos. Ein Württembergtheologe und Schweden | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 51 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2011

Read more on the homepage of the publication series

Biskopsmötet i Sverige 1902–1924

Jarl Jergmar | Biskopsmötet i Sverige 1902–1924 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 50 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2007

Read more on the homepage of the publication series

Revival and communication

Arne Bugge Amundsen (ed.) | Revival and communication. Studies in the history of Scandinavian revivals, 1700–2000 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 49 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2007

Read more on the homepage of the publication series

Arkiv, fakultet, kyrka

Arkiv, fakultet, kyrka

Anders Jarlert (ed.) | Arkiv, fakultet, kyrka. Festskrift till Ingmar Brohed | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 48 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2004

Read more on the homepage of the publication series

Lund – medeltida kyrkometropol

Lund – medeltida kyrkometropol

Per-Olov Ahrén, Anders Jarlert (ed.) | Lund – medeltida kyrkometropol. Symposium i samband med ärkestiftet Lunds 900-årsjubileum, 27–28 april 2003 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 47 | Arcus förlag | 2004

Read more on the homepage of the publication series

Lojaliteten, prostarna, språket

Lojaliteten, prostarna, språket

Stig Alenäs | Lojaliteten, prostarna, språket. Studier i den kyrkliga "försvenskningen" i Lunds stift under 1680-talet | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 46 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2003

Read more on the homepage of the publication series

Glömda gudstecken

Glömda gudstecken

Tuve Skånberg | Glömda gudstecken. Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 45 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2003

Read more on the homepage of the publication series

Change and Identity

Change and Identity

Erik Sidenvall | Change and Identity. Protestant English Interpretations of John Henry Newman's Secession, 1845–1864 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 44 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2002

Read more on the homepage of the publication series

Engagemang i Lutherhjälpen

Lars Rubin | Engagemang i Lutherhjälpen. Studier av motiv och drivkrafter hos frivilligt aktiva | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 43 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2000

Read more on the homepage of the publication series

Med Bibeln som bekännelse och bekymmer

Rune W. Dahlén | Med Bibeln som bekännelse och bekymmer. Bibelsynsfrågan i Svenska missionsförbundet 1917-1942 med särskild hänsyn till Missionsskolan och samfundsledningen | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 42 | 1999

Johann Arndt - Rezeption und Reaktion im nordisch-baltischen Raum

Johann Arndt - Rezeption und Reaktion im nordisch-baltischen Raum

Anders Jarlert (ed.) | Johann Arndt - Rezeption und Reaktion im nordisch-baltischen Raum | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 41 | 1999

Read more on the homepage of the publication series

Dopsed i förändring

Dopsed i förändring

Ingegerd Sjölin | Dopsed i förändring. Studier av Örebro pastorat 1710-1910 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 40 | 1999

Read more on the homepage of the publication series

Kyrka och nationalism i Norden

Kyrka och nationalism i Norden

Ingmar Brohed (ed.) | Kyrka och nationalism i Norden. Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800-talet | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 39 | 1998

Read more on the homepage of the publication series

Sydsvenska baptister inför myndigheter

Owe Samuelsson | Sydsvenska baptister inför myndigheter. Tillämpning av religionsbestämmelser i Lunds och Växjö stift 1857-1862 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 38 | 1998

Barnet i kyrkohistorien

Barnet i kyrkohistorien

Anders Jarlert (ed.) | Barnet i kyrkohistorien. Hilding Pleijel symposium 2 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 37 | 1998

Read more on the homepage of the publication series

Church and people in Britain and Scandinavia

Church and people in Britain and Scandinavia

Ingmar Brohed (ed.) | Church and people in Britain and Scandinavia | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 36 | 1996

Read more on the homepage of the publication series

The Oxford Group, group revivalism, and the churches in Northern Europe, 1930-1945, with special reference to Scandinavia and Germany

The Oxford Group, group revivalism, and the churches in Northern Europe, 1930-1945, with special reference to Scandinavia and Germany

Anders Jarlert | The Oxford Group, group revivalism, and the churches in Northern Europe, 1930-1945, with special reference to Scandinavia and Germany | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 35 | 1995

Read more on the homepage of the publication series

Hilding Pleijel symposium

Hilding Pleijel symposium

Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis (ed.) | Hilding Pleijel symposium. 19 oktober 1893-19 oktober 1993. Ett hundraårsjubileum | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 34 | 1995

Read more on the homepage of the publication series

Resan till continenten

Carl E. Normann, Barbro Lindgren (ed.) | Resan till continenten. Christian August Sylvans resedagbok. Redigerad av Carl-Edvard Normann ; slutförd och med förord av Barbro Lindgren | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 33 | 1995

"God bless America!"

Kjell O U Lejon | "God bless America!" President George Bushs religio-politiska budskap | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 32 | 1994

Dödstanken i svensk romantik

Catharina Segerbank | Dödstanken i svensk romantik. Odödlighetstanke och uppståndelsetro hos tre svenska diktare. Per Daniel Amadeus Atterbom, Johan Olof Wallin, Erik Johan Stagnelius | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 31 | 1993

The Oxford Movement and Wesleyan Methodism in England 1833-1882

Mats Selén | The Oxford Movement and Wesleyan Methodism in England 1833-1882. A study in religious conflict | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 30 | 1992

Teaching and growth

Anders Björnberg | Teaching and growth. Christian religious education in a local and international missionary context 1900 till the early 1930's | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 29 | 1991

Ein Lebensraum für die Kirche

Ein Lebensraum für die Kirche

Thomas Björkman | Ein Lebensraum für die Kirche. Die Rundbriefe von Landesbischof D. Mitzenheim 1945-1970 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 28 | 1991

Read more on the homepage of the publication series

Förkunnarna och deras utbildning

Alf Lindberg | Förkunnarna och deras utbildning. Utbildningsfrågan inom Pingströrelsen, Lewi Pethrus ideologiska roll och de kvinnliga förkunnarnas situation | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 27 | 1991

Kvinnoklostren på Östgötaslätten under medeltiden

Kristin Parikh | Kvinnoklostren på Östgötaslätten under medeltiden. Asketiskt ideal - politisk realitet | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 26 | 1991

Biskops- och domprostutnämningar i Svenska kyrkan 1866-1989

Rune Imberg | Biskops- och domprostutnämningar i Svenska kyrkan 1866-1989 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 25 | 1991

The letters of St. Antony

Samuel Rubenson | The letters of St. Antony. Origenist theology, monastic tradition and the making of a saint | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 24 | 1990

Region och religion

Jan Carlsson | Region och religion. En regionindelning utifrån den kyrkliga sedens styrka på 1970-talet | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 23 | 1990

Från väckelse till samfund

Pétur Pétursson | Från väckelse till samfund. Svensk pingstmission på öarna i Nordatlanten | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 22 | 1990

Stiftskyrkans förnyelse

Lars Aldén | Stiftskyrkans förnyelse. Framväxten av stiftsmöten och stiftsråd i Svenska kyrkan till omkr 1920 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 21 | 1989

Fädernas kyrka - församlingens hus

Birgitta Rosén | Fädernas kyrka - församlingens hus. Svenska kyrkan och gudstjänstrummet ca 1890-1930 med speciell hänsyn till Stockholm | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 20 | 1988

Reagan, religion and politics

Kjell O U Lejon | Reagan, religion and politics. The revitalization of "a nation under God" during the 80s | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 19 | 1988

Peregrinatio religiosa

Aleksander Radler | Peregrinatio religiosa. Studien zum Religionsbegriff in der schwedischen Romantik. T. 1, Die christliche Persönlichkeitsphilosophie Erik Gustaf Geijers | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 18 | 1988

Tracts for the times

Rune Imberg | Tracts for the times. A complete survey of all the editions | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 17 | 1987

In quest of authority

Rune Imberg | In quest of authority. The "Tracts for the times" and the development of the Tractarian leaders, 1833-1841 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 16 | 1987

Emanuel Linderholm som kyrkohistoriker

Emanuel Linderholm som kyrkohistoriker

Anders Jarlert | Emanuel Linderholm som kyrkohistoriker | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 15 | 1987

Read more on the homepage of the publication series

Kyrkopolitik och nationalitet

Alvin Isberg | Kyrkopolitik och nationalitet. Ett dilemma för minoritetskyrkorna i mellankrigstidens Polen | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 14 | 1985

Ämbete och tro

Anders Jarlert | Ämbete och tro. En undersökning av den kyrkliga debatten i Göteborgs stift under slutet av 1800-talet | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 13 | 1984

Husförhöret under regressionsperioden i Lunds stift

Hans Wahlbom | Husförhöret under regressionsperioden i Lunds stift | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 12 | 1983

Den samfundsfria församlingen och de karismatiska gåvorna och tjänsterna

Rhode Struble | Den samfundsfria församlingen och de karismatiska gåvorna och tjänsterna. Den svenska pingströrelsens församlingssyn 1907-1947 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 11 | 1982

Sällskap - samfund

Göran Åberg | Sällskap - samfund. Studier i Svenska alliansmissionens historia fram till 1950-talets mitt | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 9 | 1980

Konungens herravälde såsom rättvisans, fridens och frihetens beskydd

Kristin Drar | Konungens herravälde såsom rättvisans, fridens och frihetens beskydd. Medeltidens fursteideal i svenskt hög- och senmedeltida källmaterial | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 10 | 1980

Johan Dillner

Leif Eeg-Olofsson | Johan Dillner. Präst, musiker och mystiker | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 8 | 1978

Offentligt förhör och konfirmation i Sverige under 1700-talet

Ingmar Brohed | Offentligt förhör och konfirmation i Sverige under 1700-talet. En case study rörande utvecklingen i Lunds stift | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 7 | 1977

Kyrka och judendom

Lars Edvardsson | Kyrka och judendom. Svensk judemission med särskild hänsyn till Svenska Israelsmissionens verksamhet 1875-1975 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 6 | 1976

Prostmötet i svenska kyrkan under 1900-talet

Ingmar Brohed | Prostmötet i svenska kyrkan under 1900-talet. Dess tillkomst och första verksamhetstid i Lunds stift och dess framväxt i övriga stift | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 5 | 1975

Confession and cooperation

Hugo Söderström | Confession and cooperation. The policy of the Augustana Synod in confessional matters and the synod's relations with other churches up to the beginning of the twentieth century | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 4 | 1973

Enhet och frihet

Göran Åberg | Enhet och frihet. Studier i Jönköpings missionsförenings historia med särskilt beaktande av organisationens förhållande till Svenska kyrkan, Evangeliska fosterlandsstiftelsen och Svenska missionsförbundet | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 3 | 1972

Lekmannaverksamheten och församlingens förnyelse

Karl-Johan Tyrberg | Lekmannaverksamheten och församlingens förnyelse. Debatter och strävanden inom Lunds stift 1848- omkr. 1860 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 2 | 1972

Liberalteologi och kyrkopolitik

K.g. Hammar | Liberalteologi och kyrkopolitik. Kretsen kring Kristendomen och vår tid 1906- omkr. 1920 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 1 | 1972

Page Manager: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-10-05