Series

ISSN: 1102-769X

Personaliserad nutrition och etik

Personaliserad nutrition och etik

Jennie Ahlgren | Personaliserad nutrition och etik. En empirisk studie av svenska konsumenters inställning till gentester för hälsans skull | Lund Studies in Ethics and Theology 17 | 2014

Read more on the homepage of the publication series

Förhållandet mellan praxis och teori inom etiken

Förhållandet mellan praxis och teori inom etiken

Niclas Lindström | Förhållandet mellan praxis och teori inom etiken | Lund Studies in Ethics and Theology 16 | 2012

Read more on the homepage of the publication series

Poesiläsning som meningsskapare

Inger Eriksson | Poesiläsning som meningsskapare. En studie om poesigrupper på sjukhem och hospice | Lund Studies in Ethics and Theology 15 | 2006

Read more on the homepage of the publication series

En moral för hela världen?

Dan-Erik Andersson | En moral för hela världen? En analys av Hans Küngs Projekt Weltethos | Lund Studies in Ethics and Theology 14 | 2006

Read more on the homepage of the publication series

Det moraliska ifrågasättandet

Jan Arlebrink | Det moraliska ifrågasättandet. Alkoholmissbrukares upplevelser av och reaktioner på tvångsvård | Lund Studies in Ethics and Theology 13 | 2004

Read more on the homepage of the publication series

Patterns of Care

Patterns of Care

Eva-Lotta Grantén | Patterns of Care. Relating Altruism in Sociobiology and the Christian Tradition of Agape | Lund Studies in Ethics and Theology 12 | 2003

Read more on the homepage of the publication series

Samvete och samvetsfrihet

Samvete och samvetsfrihet

Mats Aldén | Samvete och samvetsfrihet. En analys av samvetskonflikter i det svenska samhället och av begreppen samvete och samvetsfrihet. | Lund Studies in Ethics and Theology 11 | 2002

Read more on the homepage of the publication series

Bortom syndakatalogen

Björn Cedersjö | Bortom syndakatalogen. En studie av svensk frikyrklig etik från 1930-talet till 1990-talet | Lund Studies in Ethics and Theology 10 | Libris | 2001

Read more on the homepage of the publication series

Först när vi får ansikten

Karin Sporre | Först när vi får ansikten. Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi | Lund Studies in Ethics and Theology 9 | 1999

Tro och helgelse

Björn Fyrlund | Tro och helgelse. En analys av Johan Olof Wallins moraluppfattning | Lund Studies in Ethics and Theology 8 | 1999

Verdikonflikter i Norden

Svein Aage Christoffersen (ed.) | Verdikonflikter i Norden. Rapport fra et symposium i Oslo | Lund Studies in Ethics and Theology 7 | 1998

Värdegemenskap i ett mångkulturellt samhälle

Göran Bexell (ed.) | Värdegemenskap i ett mångkulturellt samhälle. Rapport från ett internordiskt symposium i Lund | Lund Studies in Ethics and Theology 6 | 1998

The moral Rubicon

Axel Carlberg | The moral Rubicon. A study of the principles of sanctity of life and quality of life in bioethics | Lund Studies in Ethics and Theology 5 | 1998

Värdetraditioner i nordiskt perspektiv

Göran Bexell, Henrik Stenius (ed.) | Värdetraditioner i nordiskt perspektiv. Rapport från ett symposium i Helsingfors | Lund Studies in Ethics and Theology 4 | 1997

Svensk moralpolitik

Göran Bexell | Svensk moralpolitik. Några moraliska frågors behandling i riksdags- och regeringsarbetet sedan 1950-talet | Lund Studies in Ethics and Theology 3 | 1995

In search of a global ethics

Elisabeth Gerle | In search of a global ethics. Theological, political, and feminist perspectives based on a critical analysis of JPIC and WOMP | Lund Studies in Ethics and Theology 2 | 1995

Ars gratia Dei

Henning E Sandström | Ars gratia Dei. En studie i Thomas Mertons teologiska estetik | Lund Studies in Ethics and Theology 1 | 1992

Page Manager: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-10-05